>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی تاثیر تنش خشکی بر رشد و نمو، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی سه رقم بابونه (Matricaria recutita) در شرایط خوزستان  
   
نویسنده فرهودی روزبه ,مکی زاده تفتی مریم
منبع پژوهشهاي زراعي ايران - 1391 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:735 -741
  
کلیدواژه بابونه ,تنش خشکی ,کامازولن ,اسانس
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت, ایران, موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved