>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه سیتوژنتیکی یکصد زوج مبتلا به اختلالات باروری به روش Gtg-Banding در شمالغرب ایران  
   
نویسنده علی زاده حاجی خواجه لو رعنا ,رحمانی علی
منبع مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - 1396 - دوره : 17 - شماره : 1 - صفحه:113 -121
چکیده    زمینه و هدف: شکست باروری به صورت از دست دادن خودبخودی بارداری (سقط و مرده زایی) است که یکی از شایعترین مشکلات پزشکی در دوران باروری زنان است. حدود 10-15 درصد تمام بارداری هایی که از لحاظ بالینی تشخیص داده شده اند، پیش از رسیدن به زمان تولد از بین می روند. از دست رفتن بارداری یک پدیده چندعاملی می باشد و مطالعه حاضر به بررسی اختلالات سیتوژنتیکی والدین مبتلا به سقط مکرر و مرده زایی پرداخته است. روش کار: در مطالعه حاضر نمونه ها با استفاده از تکنیک سیتوژنتیکی gtgbanding مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: از مجموع 200 نمونه خونی بررسی شده، 188 نفر (94٪) دارای کاریوتایپ طبیعی و 12 (6٪) دارای اختلالات کروموزومی بودند. اختلالات کروموزومی در 5 مورد (2/5%) از زنان و 7 مورد (3/5%) از مردان مشاهده شد. شیوع اختلالات کروموزومی به این شرح بود: 5 مورد (41/6٪) واژگونی پری سنتریک کروموزوم 9، 3 مورد (25٪) پلی مورفیسم 15p+، 1مورد (8/3٪) جابه جایی، 1 مورد (8/3٪) پلی مورفیسم15ps+، 1 مورد (8/3٪) پلی مورفیسم 1qh+ و 1 مورد (8/3٪) باند تیره ناشناخته در بازوی کوتاه کروموزوم 21.نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل کروموزومی برای بررسی علل سقط مکرر و مرده زایی در زوجهای مبتلا ضروری است و مشاوره ژنتیک کمک می کند تا در مورد گزینه های دیگر باروری، تصمیم گیری صحیحی صورت بگیرد.
کلیدواژه اختلالات کروموزومی، سقط مکرر، مرده زایی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر, داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم, ﮔﺮوه زیست ﺷﻨﺎﺳﯽ, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر, داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم, ﮔﺮوه زیست ﺷﻨﺎﺳﯽ, ایران
پست الکترونیکی ranaalizadeh4@gmail.com
 
   Cytogenetic Study of 100 Couples with Reproductive Failure by GTG-Banding Method in the Northwest of Iran  
   
Authors Alizadeh Hajikhajehlu Rana
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved