>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1396 - دوره:17 - شماره:1


  tick  اثر عصاره Rosa Canina بر روی خصوصیات بافتی و فعالیت آنزیم های کبدی موش های صحرایی دیابتی - صفحه:81-89

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه (Matricaria Chamomilla) بر میزان سرمی هورمون‬های جنسی، فولیکول‬های تخمدانی و جنین‬های سقط شده در موش‬های صحرایی ماده بالغ - صفحه:22-31

  tick  اثر مصرف خوراکی عصاره هیدروالکلی بره موم بر یادگیری و حافظه احترازی غیر فعال در موش‫های سوری نر بالغ - صفحه:104-112

  tick  اثر پیش درمانی عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان (Terfezia Boudieri) بر بهبود فاکتورهای کبدی در مدل آسیب کبدی ناشی از تتراکلریدکربن (Ccl4) در موش صحرایی نر - صفحه:58-68

  tick  اثرات محافظتی پودر بامیه (Abelmoschus Esculentus) بر تغییرات هیستومتری و هیستوشیمیایی سلول‫های بتای پانکراس و بافت کبد موش صحرایی دیابتی - صفحه:32-45

  tick  اثرات محیط کشت شرایطی شده حاصل از سلول‌های سرتولی بیضه و رتینوئیک اسید بر تعداد کلونی‫های حاصل از سلول‌های مزانشیمی مغز استخوان - صفحه:7-21

  tick  بررسی صفات شخصیتی و ارتباط آن با سلامت عمومی، کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:90-103

  tick  بررسی هیستوپاتولوژی و هیستومورفومتری تاثیر عصاره کومبوچا (Camellia Sinenesis) بر روند ترمیم زخم جراحی در معده موش صحرایی نر بالغ - صفحه:69-80

  tick  کلونینگ و بررسی بیان ژن Hcpd هلیکوباکتر پیلوری - صفحه:46-57

  tick  مطالعه سیتوژنتیکی یکصد زوج مبتلا به اختلالات باروری به روش Gtg-Banding در شمالغرب ایران - صفحه:113-121

  tick  مقایسه پیامدهای مادری و نوزادی در زایمان طبیعی و سزارین برنامه ‬ریزی نشده - صفحه:122-132
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved