>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1387 - دوره:8 - شماره:28


  tick  ارتباط افسردگی پس از زایمان با عوارض روانی اجتماعی مادران - صفحه:142-148

  tick  بررسی آدنوویروس درترشحات حلق کودکان 3 ماه تا 15 سال با روش ایمونوفلورسانس در مرکز آموزشی درمانی رسول اکرم - صفحه:132-135

  tick  بررسی خالهای ملانوسیتی مادرزادی در مراجعین به درمانگاه پوست بیمارستان سینا - صفحه:127-131

  tick  بررسی عوامل تن سنجی دانش آموزان دختر 7 - 19 ساله اردبیل و مقایسه آن با استاندارد Nchs - صفحه:202-208

  tick  تاثیر مصرف شیر حاوی لاکتوباسیلوس کازئی بر افزایش وزن و الگوی لیپیدی سرم زت های تغذیه شده با غذای پر چرب - صفحه:194-201

  tick  تعیین اثرات انالاپریل و لوزارتان بر روی پروتئین فاز حاد و آنتی اکسیدان توتال در بیماران پیوند کلیه مطابق با پلی مورفیسم های سیستم رنین - آنژیوتانسین - صفحه:117-1216

  tick  تعیین ارتباط بین انواع وسیله پیشگیری از بارداری با ضایعات سرویکس در نمونه های پاپ اسمیر - صفحه:149-155

  tick  تعیین فضای صحیح هرنی دیسکال لومبر بر اساس یافته های Mri و یافته های حین جراحی در مقایسه با روش استاندارد رادیوگرافی ساده - صفحه:156-162

  tick  رفتارهای اطلاع یابی پزشکان عموی شهر اردبیل و رویکرد آنها به منابع الکترنیکی - صفحه:136-141

  tick  روش جدید و کارآمد برای تولید نوروسفر بیشتر از بطن طرفی مغز موش بالغ - صفحه:179-186

  tick  مقایسه اثرات درمانی سوماتریپتان با آلکالوئیدهای ارگوت در فاز حاد بیماری در میگرن کلاسیک و معمولی - صفحه:187-193

  tick  مقایسه روش های معمول باکتریولوژیک با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز ( Pcr) در تشخیص سریع منژیت سلی - صفحه:167-171

  tick  مقایسه نتایج عوارض و هزینه بستن مجرای شریانی باز ( Pda) به دو روش جراحی و غیر جراحی - صفحه:172-178

  tick  نقش دوزهای مختلف مکمل آهن برروی شاخص های خونی در خانمهای باردار سالم - صفحه:163-166
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved