>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1395 - دوره:16 - شماره:1


  tick  اثر امواج تلفن همراه در دوران بارداری بر سطح سرمی ‬هورمون‬های جنسی و سلول های دودمانی جنسی فرزندان ماده بالغ موش های صحرایی - صفحه:23-31

  tick  اثر ریشه کودزو (Pueraria Lobata) بر بیضه رت‬های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:65-73

  tick  اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر استرس ادراک شده و افسردگی بیماران سندرم روده تحریک‌پذیر - صفحه:95-104

  tick  بررسی اثر پیش تغذیه با عصاره هیدروالکلی مرزنجوش (Origanum Vulgare) بر حجم آسیب بافتی و نقص های نورولوژیک در مدل سکته مغزی در موش صحرایی - صفحه:7-15

  tick  بررسی تاثیر تجویز منیزیوم بعد از عمل در کاهش آریتمیهای بعد از جراحی بای پس قلبی - صفحه:85-94

  tick  بررسی لیشمانیوز احشایی در سگ‬های خانگی فاقد علائم و دارای علائم بالینی در شهرستان مشکین شهر - صفحه:105-115

  tick  بررسی همراهی پلی‌مورفیسم G103t ژن Fxiii با سقط مکرر در شمالغرب ایران - صفحه:16-22

  tick  تاثیر ارتفاع متناوب شبیه‌سازی شده بر شاخص‌های متابولیک و هماتولوژیک موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:53-64

  tick  سیمای تب مدیترانه ای فامیلی در ایران - صفحه:41-52

  tick  مقایسه اثربخشی حساسیت‬ زدایی منظم و انحراف توجه بر کاهش درد و ترس در کودکان دارای مشکلات دندانپزشکی - صفحه:74-84

  tick  نقش مسیر Bax و Bcl2 در بروز اثر حفاظت نورونی کورکومین در مدل صرع لب گیجگاهی القا شده با اسید کاینیک در موش صحرایی نر - صفحه:32-40
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved