>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1385 - دوره:6 - شماره:22


  tick  اثر درمانی ویتامین E در علایم گوارشی همراه با دیسمنوره اولیه - صفحه:374-378

  tick  اختلافات بین دو جنس در درمان و مرگ و میر زودرس بعد از انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان شهید مدنی تبریز - صفحه:379-386

  tick  ارزش تمپانوتومی تجسسی در شناسایی اتواسکلورزیس در بیماران با کاهش شنوایی هدایتی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی تبریز از فروردین 1378 تا شهریورماه 1382 - صفحه:398-402

  tick  بررسی اثرات پیراستام در اختلالات تثبیت حافظه ناشی از قرارگیری در معرض میدان مغناطیسی - صفحه:357-362

  tick  بررسی تاثیر حمایت مداوم حین زایمان توسط فرد همراه بر روند و پی آمد زایمان با حاملگی اول - صفحه:368-373

  tick  بررسی تجارب حسی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، سال 1381 - صفحه:339-344

  tick  بررسی کنترل درد پس از آپاندکتومی در بیماران بستری در بیمارستان فاطمی اردبیل، 1383 - صفحه:417-420

  tick  بررسی میزان ترانسفیوژن غیرضروری خون و فرآورده های آن در بیماران بستری در بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل نیمسال اول 1382 - صفحه:345-350

  tick  بررسی نگرش پرسنل بهداشتی و زنان باردار نسبت به دو روش زایمان سزارین و طبیعی در سال 1383 در شهر اردبیل - صفحه:403-408

  tick  تاثیر متقابل بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم و لاکتوباسیلوس کازئی با سالمونلا تیفی موریوم در شرایط رشد توامان - صفحه:409-416

  tick  فراوانی اختلالات روانپزشکی در بین مراجعین به کمیسیون روانپزشکی بیمارستان فاطمی اردبیل - صفحه:387-391

  tick  میزان بروز خونریزی های تاخیری مغزی پس از ترومای سر و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بیمارستان امداد سمنان 1381-83 - صفحه:392-397

  tick  میزان مرگ و میر بیماران بستری با خونریزی داخل مغزی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان علوی اردبیل، 1382 - صفحه:363-367

  tick  گزارش 60 مورد استنت گذاری در بدخیمی مری و کاردیا در بیمارستان امام تبریز - صفحه:351-356
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved