>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1387 - دوره:8 - شماره:27


  tick  اندازه گیری پارامترهای آهن سرم در بیماران با فیبروز کبدی ناشی از ویروس هپاتیت ب، یک مطالعه مورد - شاهدی - صفحه:45-48

  tick  بررسی ارتباط برخی عوامل مستعد کننده با افسردگی پس از زایمان - صفحه:54-61

  tick  بررسی رفتارهای “ارتقاءدهنده سلامت” و کیفیت زندگی در سالمندان - صفحه:29-36

  tick  بررسی میزان پایداری ید موجود در نمکهای یددار در برابر نور و رطوبت در شهر دامغان در سال 1384 - صفحه:72-76

  tick  تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های بروسلا ملی تنسیس جدا شده از خون بیماران با روش Mic - صفحه:20-28

  tick  دیدگاه های اعضاء هیات علمی دانشگاه های استان در مورد تحقیق و موانع تحقیق در این دانشگاه ها، در سال 1382 - صفحه:37-44

  tick  عوامل موثر در سوختگی کودکان زیر شش سال مناطق روستایی شهرستان اردبیل در سال 1382 - صفحه:14-19

  tick  مقایسه اثر درمانی ماتریسکتومی با فنول 88% و الکتروکواگولاسیون در بیماری ناخن فرورفته - صفحه:49-53

  tick  مقایسه اثرات محافظتی اتوموکسیر و رانولازین بر روی اندازه انفارکت ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در قلب ایزوله رت - صفحه:89-94

  tick  مقایسه بین دو روش الکتروکواگولاسیون و بخیه در جراحی لوزه - صفحه:84-88

  tick  مقایسه روش های سرولوژیک آگلوتیناسیون مستقیم (Dat)، ایمونوفلئورسانس غیرمستقیم (Ifat) و Elisa در تشخیص لیشمانیوز احشایی - صفحه:77-83

  tick  مقایسه شدت درد زایمان با و بدون مصرف گاز انتونکس و اثر آن روی نوزاد مادران شکم اول - صفحه:62-67

  tick  نتایج عمل داکریوسیستورینوستومی با بادکین تیوب در بیماران مبتلا به داکریوسیستیت مزمن - صفحه:7-13

  tick  گزارش یک مورد کیست هیداتیک در ریشه مزانتر - صفحه:68-71
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved