>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1392 - دوره:13 - شماره:3


  tick  ارتباط بین هورمون های لپتین و رشد با شاخص های تن سنجی و گلوکز خون در مردان سالم - صفحه:317-326

  tick  بررسی ارتباط شیوه های تنظیم و ابراز هیجان با رفتارهای قلدری در دانش آموزان نوجوان - صفحه:264-275

  tick  بررسی تاثیر پیریدوکسین وریدی در کنترل استفراغ ناشی از گاستروآنتریت در کودکان 6 ماه تا 12 سال - صفحه:337-343

  tick  بررسی شیوع توارث همزمان آلفا تالاسمی با بتا تالاسمی و هموگلوبینوپاتی در شهرستان اهواز - صفحه:287-296

  tick  بررسی نتیجه بالینی ترمیم آرتروسکوپیک پارگی طولی منیسک با استفاده از گروه ورتیکال کروشیت دابل ماترس به روش خارج به داخل - صفحه:255-263

  tick  تاثیر تمرین پیلاتس بر دامنه حرکتی و ادم اندام فوقانی در سمت ماستکتومی شده - صفحه:297-304

  tick  عوامل خطرزای سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی تهران - صفحه:327-336

  tick  غربالگری Snp های زیانآور در ناحیهی کدکننده آنزیم کلیدی 2- Cox دخیل در سرطان - صفحه:305-316

  tick  مقایسه اثر آتنول، انالاپریل و هیدروکلروتیازید بر فشار خون Stage Ii - صفحه:247-254

  tick  پیامدهای بالینی درمان بیماران مبتلا به ضایعات محل دو شاخه شدن عروق کرونر در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز - صفحه:276-286

  tick  گزارش سه مورد از هم زمانی سندرم نفروتیک و هیپوتیروئیدی و پیامد درمان با لووتیروکسین - صفحه:344-348
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved