>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1393 - دوره:14 - شماره:1


  tick  اثر پارکینسون تجربی بر درد القا شده با فرمالین در رت - صفحه:47-54

  tick  بررسی ارتباط گروه های خونی و ترومبوآمبولی وریدی در بیماران بستری شده در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - صفحه:71-78

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیتهای حاد اطفال مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی اردبیل، 1390-1386 - صفحه:55-62

  tick  بررسی شاخصها و الگوی تغییرات اپیدمیولوژیکی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز احشایی در مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان مشکین شهر طی سال های 1380 تا 1391: (یک مطالعه گذشته نگر) - صفحه:63-70

  tick  بررسی عوارض زودرس جراحی پیوند عروق کرونری(Cabg) در یک ماه اول پس از عمل در بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 91 -1390 - صفحه:18-27

  tick  تاثیر آموزش از راه دور بوسیله تلفن و سرویس پیام کوتاه بر پارامترهای آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 - صفحه:7-17

  tick  تاثیر مصرف کافیین بر میزان فشار خون در هنگام فعالیت قدرتی در مردان سالم غیر فعال - صفحه:79-87

  tick  حساسیت آنتی بیوتیکی و تیپ بندی مولکولی بوسیله ی Rep-Pcr در جدایه های آسینتوباکتر بومانی - صفحه:28-36

  tick  نامه به سردبیر: پرونده پزشکی الکترونیکی گامی در جهت ارتقا کیفیت ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران - صفحه:93-96

  tick  نقش احتمالی موج مهار منتشر قشری بر القا تشنج در آمیگدال جانبی موش صحرایی - صفحه:37-46

  tick  گزارش یک مورد نادر پلاسماسیتوم منفرد سینوس ماگزیلاری چپ - صفحه:88-92
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved