>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1393 - دوره:14 - شماره:2


  tick  اثر ضد میکربی آلیسین بر استرپتوکوکهای گروه B کلونیزه کننده جدا شده از زنان باردار در شهر اردبیل، ایران - صفحه:127-132

  tick  بررسی اثرات درمانی مهار گیرنده های نوع یک آنژیوتانسین دو در کاهش ضایعه مغزی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی در موش صحرایی - صفحه:118-126

  tick  بررسی بیان ژن و خالص سازی زیر واحدهای S100 A8 , S100 A9 کالپروتکتین و بررسی ساختارآنها - صفحه:107-117

  tick  بررسی تاثیر فشار بر نقاط Sp6 و Li4 بر شدت درد و طول مدت زایمان طبیعی در زنان نخست زا در بیمارستان های دولتی شهر اردبیل - صفحه:158-167

  tick  بررسی رابطه الگوی ژنتیکی و حساسیت به داروی تربینافین در ایزوله های کلینیکی ترایکوفایتون روبروم - صفحه:133-146

  tick  بررسی پارامترهای پلی سومنوگرافی موثر در تعیین فشار سی پاپ بیماران با اختلال تنفسی حین خواب در سال 1391 - صفحه:176-183

  tick  بسامد مصرف میوه جات و سبزیجات و نمایه های استرس اکسیداتیو در کودکان مبتلا به سندرم داون - صفحه:184-192

  tick  بیحسی داخل نخاعی با بوپیواکایین دوزکم برای سقط درمانی در یک بیمار مبتلا به سندرم آیزن منگر:گزارش مورد - صفحه:203-207

  tick  تاثیر عصاره الکلی افوربیا سیپاریسیاس بر سطح سرمی گلوکز و آنزیمهای آنتی اکسیدان در رتهای نر دیابتی - صفحه:193-202

  tick  تشخیص موتاسیون های موجود در ژن های Rpob،Inha و Katg در ایزوله های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با روش Real-Time Pcr بر اساس Taqman Assay و Hrm Assay - صفحه:147-157

  tick  مقایسه تظاهرات دهانی بیماران اورمیک دیابتی و غیر دیابتی تحت - صفحه:168-175
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved