>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1384 - دوره:5 - شماره:16


  tick  ارزش آدنوزین دی آمیناز سرم در تشخیص سل ریوی - صفحه:129-135

  tick  بررسی شیوع و برخی از عوامل موثر بر حاملگی های ناخواسته در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی شهر اردبیل، 1381 - صفحه:167-171

  tick  تعیین ارتباط سطوح مختلف نیازهای مازلو و رضایت مندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1381 - صفحه:160-166

  tick  تعیین ریبوتیپ سویه های کلوستریدیوم دیفیسیل به وسیله واکنش زنجیره ای پلیمراز - صفحه:136-141

  tick  تعیین علل دیسترس تنفسی در اطفال 6 ماهه تا 5 ساله در بیمارستان قائم مشهد، 80-1378 - صفحه:175-179

  tick  مطالعه وضعیت شاخص های بهداشت و سلامت در عشایر استان اردبیل - صفحه:150-159

  tick  مقایسه اثر توالی تجویز پروپوفول و رمی فنتانیل بر تغییرات همودینامیک حین القای بیهوشی - صفحه:142-145

  tick  مقایسه بروز رفلکس چشمی قلبی ضمن عمل جراحی استرابیسم در بزرگسالان و کودکان - صفحه:113-118

  tick  مقایسه میزان کاهش شنوایی و ارتباط آن با پاتولوژی های مختلف گوش میانی - صفحه:119-123

  tick  میزان بقای چهار ساله بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه گوارش فوقانی در استان اردبیل - صفحه:180-184

  tick  میزان عود ناخنک به دنبال جراحی با میتومایسین C موضعی - صفحه:108-112

  tick  نقش واکسیناسیون هپاتیت B در بروز Itp شیرخواران - صفحه:146-149

  tick  وضعیت تحمل گلوکز در زنان مبتلا به واژینیت کاندیدیایی عود کننده - صفحه:124-128

  tick  گزارش یک مورد موکوسل سینوس ماگزیلاری - صفحه:172-174
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved