>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1384 - دوره:5 - شماره:17


  tick  اثر مترونیدازول در کاهش سطح لیپیدهای خون - صفحه:235-240

  tick  ارتباط کاهش شنوایی با افت تحصیلی در دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر اردبیل - صفحه:225-228

  tick  ارزیابی فرآیند آموزش مداوم از نظر پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های اردبیل - صفحه:271-277

  tick  الگوی تغییرات مصرف مواد مخدر در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد، 82-1377 - صفحه:220-224

  tick  اپیدمیولوژی کچلی سر در دانش آموزان مدارس ابتدایی مشکین شهر، 1380 - صفحه:278-281

  tick  بررسی افسردگی در بیماران تحت درمان همودیالیز مزمن - صفحه:256-259

  tick  بررسی نتایج میل زدن مجرای اشکنی - بینی و عوامل مرتبط با آن در اطفال مبتلا به انسداد مادرزادی مجرای اشکی در بیمارستان علوی اردبیل - صفحه:213-219

  tick  تاثیر آموزش بر میزان آگاهی بیماران دیابتی در مورد شیوه های مراقبت از پا، 1381 - صفحه:209-212

  tick  تاثیر بتامتازون بر عوارض زودرس زخم جراحی پوستی بیماران سزارین انتخابی - صفحه:260-265

  tick  تاثیر مایع درمانی وریدی بر میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل - صفحه:251-255

  tick  شیوع اختلالات شنوایی در کودکان سنین دبستانی شهرستان اردبیل، 83-1382 - صفحه:246-250

  tick  شیوع عفونت ادراری بدون علامت در کودکان دبستانی شهرستان اردبیل - صفحه:241-245

  tick  شیوع عفونت های انگلی روده ای در بین دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اردبیل، 1382 - صفحه:229-234

  tick  میزان شیوع و علل گرایش به مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - صفحه:266-270
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved