>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1398 - دوره:19 - شماره:4


  tick  اثر سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی برگ دغدغک Colutea Persica در مقایسه با داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین بر تکثیر رده‫های سلولی سرطان پستان و پروستات - صفحه:489-500

  tick  اثر عصاره نسترن کوهی در برابرآسیب ریوی ناشی از پاراکوات - صفحه:400-409

  tick  ارتباط میان پلی مورفیسم Il-1β-511 با سرطان معده در استان اردبیل - صفحه:410-417

  tick  ارزیابی استریولوژی تکثیر سلولی به دنبال تزریق پلاسمای غنی از پلاکت داخل کلیه در موش‫های صحرایی تیمارشده با جنتامایسین - صفحه:418-429

  tick  ارزیابی فراوانی ژن Icaa در ایزوله‫های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به چند دارو جدا شده از نمونه‫های بالینی در شهر رشت - صفحه:448-457

  tick  بررسی الکتروشوک درمانی بر دژنراسیون نورونی و رفتارهای افسردگی و اضطراب ناشی از تزریق رزرپین در موش صحرایی نر - صفحه:476-488

  tick  بررسی رضایت جنسی بر اساس کسر تخلیه‫ای بطن چپ در مبتلایان به بیماری‫های عروق کرونری - صفحه:439-447

  tick  بررسی نقش کارکردهای اجرایی در تمایزگذاری کودکان مبتلا به بیماری‫های انگلی روده‫ای و کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در شهرستان کرج - صفحه:458-475

  tick  بررسی نقش پست بیوتیک ها به عنوان نسل جدید پروبیوتیک ها در سلامت و بیماری ها - صفحه:381-399

  tick  تعیین نوع و غلظت بیوآئروسل‫های باکتریایی در هوای (داخل و بیرون) دانشگاه‫های اردبیل در سال 1398 - صفحه:501-509

  tick  شناسایی آمیب آزاد‫زی آکانتامبا در ترشحات بینی و دهان افراد Hiv+/Hiv­ در اراک - صفحه:430-438
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved