>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1398 - دوره:19 - شماره:2


  tick  اثر محافظتی نسترن کوهی در برابر زخم معده ناشی از داروهای Nsaid - صفحه:216-226

  tick  اثرات پیشگیرانه Allium Cepa بر سرطان پستان در موش مدل Balb/C - صفحه:137-148

  tick  بررسی اثرات ضدالتهاب و ضددرد عصاره هیدروالکلی میوه نسترن‫وحشی (Rosa Canina L.) در موش های آزمایشگاهی نر - صفحه:161-171

  tick  بررسی ارتباط فشار پرشدگی سیستمیک با فشار ورید مرکزی بدن در طول عمل جراحی قلب - صفحه:239-248

  tick  بررسی تاثیر مشتق نانو پیرازولی تیوسمی کاربازون مگنتیت بر بیان ژن‫های Brca1، P53 و Bcl-2 در سلول‫های سرطان پستان Mcf-7 - صفحه:227-238

  tick  بررسی تغییرات الگوی حساسیت ضدمیکروبی و تعیین ژن‫های مقاومت آنتی‫بیوتیکی سویه‫های ویبریو کلرا O1 جدا شده از طغیان‫های 1394-1391 در ایران ارسالی به آزمایشگاه مرجع سلامت با استفاده از روش‫های فنوتیپی و مولکولی - صفحه:172-190

  tick  بررسی میزان فراوانی Dna ویروس‫های Bkv و Jcv در گیرندگان پیوند کلیه در استان گیلان بوسیلهReal Time Pcr 95-1389 - صفحه:149-160

  tick  تاثیر مکمل ‫یاری آویشن آذربایجانی، بر شاخص‌های متابولیک، هماتولوژیک و اکسیداتیو موش‌های صحرایی دیابتی نوع دو - صفحه:191-203

  tick  فعالیت آنزیم آرژیناز و نقش آن در بیماریزایی انگل‌های لیشمانیا - صفحه:126-136

  tick  نقش شکست عاطفی و سبک‫های دلبستگی در پیش‫بینی افکار خودکشی دانشجویان - صفحه:204-215

  tick  یک مورد بیماری تب خونریزی‫دهنده کریمه- کنگو در اردبیل - صفحه:249-253
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved