>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1389 - دوره:10 - شماره:4


  tick  اثر دارچین بر کنترل قند خون و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع Ii : یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی - صفحه:295-302

  tick  ارزیابی فراوانی ترومبوسیتوپنی حاملگی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی تنکابن در سال 88-1387 - صفحه:362-369

  tick  بررسی اثرات سیتوتوکسیسیتی عصاره های زیتون و چای سبز بر روی رده سلولی سرطانی پستان - صفحه:287-294

  tick  بررسی انجام آزمون های غربالگری سرطان پستان و عوامل مؤثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل سال 1388 - صفحه:310-318

  tick  بررسی سطوح سرمی لپتین ، Lif و Il-6 در بیماران با لوسمی های لنفوئیدی - صفحه:340-351

  tick  بررسی میزان مس در سرم و ادرار 24 ساعته زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی - صفحه:303-309

  tick  تأثیر افزودن زنجبیل به درمان متداول بر شدت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان رازی ، رشت - صفحه:352-361

  tick  تأثیر انتروکوک های جدا شده از پنیر محلی بر روی چربی ها و سایتو کاین های سرم در موش - صفحه:319-329

  tick  مقایسه تأثیرات درمانی با فلوتامید خوراکی و داکسی سایکلین در آکنه متوسط خانم ها - صفحه:330-339

  tick  گزارش یک مورد لیپوم پاروتید - صفحه:370-373
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved