>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1389 - دوره:10 - شماره:2


  tick  اثر تجویز روی بر سرعت هدایت عصبی (Ncv) در بیماران همودیالیزی مزمن - صفحه:155-165

  tick  اثر مصرف مورفین خوراکی بر تکوین سلولهای بخش مادری و جنینی جفتی در موش صحرایی نژاد ویستار - صفحه:145-154

  tick  ارزیابی اثر سولفات روی بر طول مدت علایم سرماخوردگی در کودکان - صفحه:166-174

  tick  ارزیابی تستهای عملکرد ریوی در مصرف کنندگان قلیان در اردبیل - صفحه:128-136

  tick  بررسی ارتباط سطح سرمی هموسیستئین و ابتلا به پره اکلامپسی - صفحه:121-127

  tick  بررسی تجارب و رضایتمندی جنسی بعد از وازکتومی در مردان وازکتومی شده شهر اردبیل سال 87 - صفحه:114-120

  tick  بررسی کلنیزاسیون پیترسپوروم اووال در پوست سر بیماران مبتلا به لوسمی تحت شیمی درمانی - صفحه:137-144

  tick  تعیین موقعیت تاکسونومیک و فیلوژنتیک گونه رینوکلادییلا مکنزیی (رامیکلریدیوم مکنزیی)، عامل ایجاد آبسه مغزی در انسان - صفحه:95-105

  tick  مقایسه اثر دگزامتازون و دوکساپرام در پیشگیری از لرز پس از بیهوشی - صفحه:106-113

  tick  گزارش یک مورد لیپوئید پروتئینوزیس از اردبیل - صفحه:175-179
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved