>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1396 - دوره:17 - شماره:4


  tick  اثر حفاظتی ال- کارنیتین روی پارامترهای اسپرم در موش‫های تحت درمان با سیپروفلوکساسین - صفحه:392-401

  tick  اثرات هیپوگلیسمیک و حفاظت کلیوی عصاره آبی گیاه استویا ربادیانا (قسمت شیرین) در موش‫های سوری دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:437-446

  tick  ارزیابی تاثیر آندروگرافولید روی فعالیت سرمی آنزیم‌های سوپراکسید‌دیسموتاز و کاتالاز و سطوح سرمی مالون‌دی‌آلدئید در مدل موش‌ صحرایی دچار اضافه بار ثانویه آهن - صفحه:456-464

  tick  بررسی میزان بیان Mir-143 و Mir-338 در بافت توموری و حاشیه تومور بیماران مبتلا به سرطان معده - صفحه:417-426

  tick  تاثیر ترکیب Embelin بر مهار رشد سلولی و القای آپوپتوز در سلول سرطانی رده K562 - صفحه:465-475

  tick  تاثیر تمرینات استقامتی شنا بر تغییرات ساختاری و شاخص‌های آپوپتوزی بخش قشری غده فوق کلیه در موش‌های صحرایی باردار در معرض مسمومیت با کادمیوم - صفحه:497-513

  tick  تاثیر عصاره قره‫قات بر مهار سلول‫های سرطانی پروستات - صفحه:487-496

  tick  تاثیر محافظتی ویتامین D بر فرآیند اسپرماتوژنز در موش‌های صحرایی نر تیمار شده با نیترات سرب - صفحه:402-416

  tick  تاثیر مشاوره تغذیه بر رفتار تغذیه ای بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد - صفحه:447-455

  tick  تغییرات پلاسمایی کمرین و پنتراکسین-3 متعاقب 8 هفته تمرین استقامتی در مردان مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی - صفحه:476-486

  tick  مقایسه اثر استفاده از سه روش میزوپروستول واژینال، ترکیب لتروزول و میزوپروستول و ترکیب لامیناریا و میزوپروستول در آماده سازی سرویکس در سقط‫های زیر سه ماهه دوم - صفحه:427-436
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved