>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1388 - دوره:9 - شماره:34


  tick  اثرات میدا نهای الکترومغناطیس با فرکانس کم و متوسط بر رفتار استرس رت - صفحه:347-352

  tick  ارزیابی واکنش زنجیره ای پلیمراز (Pcr ) سرم بیماران در تشخیص سریع لپتوسپیروز - صفحه:353-359

  tick  بررسی اختلالات شخصیتی در میان افراد دارای اختلال سوءمصرف مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز مرجع ترک اعتیاد استان اردبیل در سال 1387 - صفحه:325-333

  tick  بررسی سرو اپیدمیولوژی اکینوکوکوزیس (کیست هیداتید انسانی) به روش الایزا در جلگه مغان- استان اردبیل - صفحه:334-346

  tick  بررسی غلظت گردوغبار هوای محیط کار در کارخانه سیمان اردبیل - صفحه:292-298

  tick  بررسی میزان کارایی واکسن سرخجه در دختران کرمانشاهی در شُرف ازدواج طی سال 1385 - صفحه:283-291

  tick  بررسی همه گیرشناسی خودکشی در استان اردبیل از سال 1382 لغایت 1387 - صفحه:229-306

  tick  رضایتمندی از زندگی زناشویی و صمیمیت زوجین در زنان باردار شاغل و غیر شاغل شهر اردبیل - صفحه:315-324

  tick  فراوانی پنومونی مایکوپلاسمایی در بیماران بستری شده با تشخیص پنومونی اکتسابی از جامعه در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی اردبیل - صفحه:307-314

  tick  گزارش یک مورد فتق مغبنی بزرگ در بیمارستان فاطمی اردبیل - صفحه:360-364
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved