>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای تامین منافع امنیت ملی کشور در روند ظهور و گسترش داعش و تکفیریان در منطقه  
   
نویسنده فیروزآبادی حسن
منبع امنيت ملي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 9 - صفحه:138 -173
چکیده    تلاش در ایجاد بحران در مناطق ژئوپلیتیکی و حساس کشورهای اسلامی و سرگرم‌کردن آنان با درگیری‌های مذهبی و قومی و پرآسیب پذیر کردن دفاعی آنان در برابر تهدیدات نرم و سخت متنوعی که استکبار جهانی در آن به دنبال مزیت و برجستگی‌های تاریخی و استعماری خود باشد. ازجمله مهم‌ترین دلیل تشکیل و راه‌اندازی جریان جنایتکار و تروریستی تکفیری همچون داعش می‌تواند قلمداد شود و متاسفانه ضعف در بررسی و واکاوی دقیق راهبردی در جوامع اسلامی موجب شده است تا هیچ‌گاه این ضریب و گونه نفوذ انحراف با مطالعه‌ای دقیق و آینده‌نگر مورد توجه قرار نگیرد. لذا، در این مقاله تلاش شده تا با طرح این سوال که چگونه می‌توان منافع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را از گزند جریان افراطیتکفیری داعش دور نگهداشت؟ به بررسی جامع و کامل محرک‌ها، آسیب‌ها، مزیت‌ها و چالش‌های مخرب و عوامل پرهیز دهنده کشور از آینده‌ای که آن را در معرض موج‌های گزند و تهدید منافع امنیتی خود قرار می‌دهد، به مطلوبیت‌های راهبردی حفاظت و دفع تهدید در برابر این شرایط از طریق روش تحلیل روند و تاثیر متقاطع رخدادها در پناه تکنیک تحلیل موقعیت محیطی در ژئوپلتیک منطقه پرداخته و بر این اساس هدف تحقیق را نیل به راهبردهایی قرار داده است که به تامین منافع امنیت ملی در این راستا یاری می‌رساند. در نهایت تلاش علمی محقق در این مقاله موجب نیل به بسته‌های جامع از راهبردهایی گردید که نویدی امیدبخش را در خدمت به دست‌اندرکاران عرصه جهاد و مبارزه با جهل و ناخودآگاهی رهبران این جریان و به عقب‌راندن جنود شیطانی و انهدام ظرفیت‌های ضد دینی در این جبهه فراهم می‌سازد.
کلیدواژه تکفیریان داعش، راهبرد، منافع ملی، محیط امنیتی، مذاهب اسلامی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved