>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش عدالت طلبی در ماندگاری جنبش های بیداری اسلامی  
   
نویسنده کاشف حمیدرضا ,رضا زاده اکبر
منبع امنيت ملي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:184 -213
چکیده    در ظهور، قوام و توسعه پدیده بیداری اسلامی زمینه‌ها و عواملی چند دخیل بوده است که مهمترین آنها عبارتند از: ورود نسل جدید با ویژگی‌های انقلابی و عدالت خواهی به عرصه منازعات؛ توجه به وحدت دینی و بن مایه‌های انسجام ایدئولوژیک و درک درست از راهبردهای قدرت‌های خصم و استکبار برای ایجاد گسست در جهان اسلام؛ حوادث بیدار کننده منطقه‌ای و جهانی از جمله بحران فلسطین، 11 سپتامبر، اشغال عراق و افغانستان و راهبرد نبرد ایدئولوژیک غرب به محوریت امریکا که با هدف تسلط بر جهان اسلام انجام می‌شود؛ رشد و توسعه وسایل ارتباط جمعی و تکامل شیوه‌های تبلیغ اسلام؛ انقلاب اسلامی عامل عمده بیداری اسلامی.بدون تردید برای انسان های دردمند و جوامع بحران زده امروز جهان پیام عدالت و دادگستری، شیرینترین پیام است و نشان از آرامش و سعادت دارد. و این یکی از خصیصه ها و زمینه های ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)می باشد زیرا از بارزترین ویژگی‌های ‌حضرت، عدالت گستری ‌اوست که در روایات زیادی ‌به آن اشاره شده است. لذا در راستای این هدف در این تحقیق سعی گردیده است با مطالعه برخی سوابق و کتب موجود نسبت به بررسی رابطه بین عدالت خواهی و تاثیر آن در دوام و ماندگاری جنبش های اسلامی اقدام گردد. این تحقیق از نوع کتابخانه ای و بررسی اسناد و سوابق بوده و نتایج تحقیق حاکی از آن است کهعدالت طلبی یکی از شاخص های بسیار مهم در بروز، زمینه سازی و همچنین دوام و ماندگاری جنبش های بیداری اسلامی می باشد و نقشی اساسی در این زمینه ایفا کرده است.
کلیدواژه بیداری اسلامی، بیداری جهانی، عدالت، جنبش اسلامی
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved