>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین الگوی طرح دفاع سایبری در برابر تهدیدات سایبری حوزه اقتصاد  
   
نویسنده احمد وند علی محمد ,رضا زاده اکبر
منبع امنيت ملي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 21 - صفحه:65 -84
چکیده    در عصر ارتباطات و اطلاعات و فضای مجازی، جهان به سمتی پیش می‌رود که دنیای مجازی به موازات دنیای واقعی و حتی بیشتر از آن خود را به زندگی بشر تحمیل کرده است. یکی از عرصه‌های این فضا که دربرگیرنده تولید، واردات، صادرات و سایر تعاملات بین‌المللی بوده و متکی به شبکه‌های جهانی است، حوزه اقتصاد است. تهدیدات دشمن بعد از استقرار نظام مقدس ج. ا. ا در ابعاد مختلف و در حوزه‌های گوناگون خواه در شرایط واقعی و عینی و خواه در فضای سایبری از یک روند تصاعدی برخوردار بوده و بالطبع بخش‌های اقتصادی به‌ویژه نظام پولی و بانکی کشور به جهت اهمیت و جایگاه خاص آن، با تهدیدات مضاعف دشمن روبرو بوده است. از این‌رو، می‌بایست تمهیدات و بسترهای لازم و مناسب آن اندیشیده و به مرحله اجرا درآید، لذا محقق در این تحقیق به دنبال احصاء تهدیدات سایبری حوزه اقتصاد، ملاحظات اساسی و کارکردهای دفاعی آن با رویکرد نظام پولی و بانکی است تا بتوان با تدوین الگوی طرح راهبردی دفاع سایبری در جهت تامین منافع و امنیت ملی با عنایت به اصول و ارزش‌های حاکم، چشم‌انداز، ماموریت، عوامل داخلی و خارجی موثر بر آن عمل نماید.این تحقیق از نوع کاربردی – توسعه ای بوده و از روش ترکیبی با استفاده از روش‌های کمی و کیفی، روش دلفی جهت جمع‌آوری اطلاعات از نخبگان در حوزه سایبری و روش اکتشافی در مراجعه به اسناد و مدارک بهره‌برداری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق، تعدادی از مدیران بانکی و پولی کشور و تعدادی از اساتید تخصصی و صاحب‌نظر دانشگاه عالی دفاع ملی مرتبط با موضوع می‌باشند که با حجم محدود 40 نفر به‌عنوان جامعه خبرگی به‌صورت هدفمند اجرا شده است.یافته‌های تحقیق حاکی است شاخصِ شبکه‌های بومی و امن به‌عنوان باارزش‌ترین اصول، وابستگی به سامانه‌های بانکی بین‌المللی به‌عنوان اساسی‌ترین چالش، خرابکاری سیستم‌های نرم افزاری، سخت افزاری و داده‌ها به‌عنوان مهم‌ترین تهدید، افزایش قابلیت‌های دفاعی نظام سایبری اقتصادی کشور به‌عنوان اصلی‌ترین راهبرد، استفاده از تحریم‌های دشمن برای تقویت اقتصاد و تولید داخلی به‌عنوان بهترین فرصت، وابستگی علمی سایبری در حوزه اقتصاد به خارج از کشور به‌عنوان مهم‌ترین ضعف و بالاخره توسعه به‌کارگیری نرم افزارهای بومی در برخی زیرساخت‌های اقتصادی کشور به‌عنوان برترین قوت می‌باشند.
کلیدواژه فضای سایبری، تهدیدات حوزه اقتصاد، الگوی طرح راهبردی، دفاع سایبری
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved