>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات جنگ روانی  
   
نویسنده پورابراهیمی علی رضا ,صفرزاده داریوش ,کاشف حمیدرضا
منبع امنيت ملي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 22 - صفحه:119 -146
چکیده    نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو تشکیل، با توجه به آرمان های انسانی و الهی خود و اینکه سد راهی در برابر اهداف نظام سلطه و استکبار جهانی می‌باشد، همواره با سیلی از تهاجم‌ها و حملات از سوی دشمنان مواجه بوده است. یکی از شگردهای جدید استکبار در ایراد آسیب و تهدید به پیکره نظام مقدس اسلامی و با استفاده از فناوری روز دنیا، وارد صحنه جنگ شدن با جمهوری اسلامی ایران از طریق فضای سایبر است که در محیط یادشده انجام عملیات روانی گسترده یکی از مهم‌ترین شگردهای دشمن است. با گسترش فضای سایبر و وابستگی روزافزون افکار عمومی مردم به این فضا و آسیب‌پذیری که آن‌ها در مقابل حملات سایبری دارند، برخورداری از راهبردهای دفاع سایبری در این حوزه ضرورت می‌یابد و در چنین طرحی، آشنایی با عملیات روانی دشمنان نظام از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش صورت پذیرفته، روش تحقیق موردی زمینه‌ای بوده و نوع تحقیق کاربردی/ توسعه‌ای می‌باشد. از روش ترکیبی (سه بعدی) با استفاده از روش‌های کمی و کیفی و ترکیب آن و روش دلفی جهت جمع‌آوری اطلاعات از نخبگان عملیات روانی در حوزه سایبری و روش اکتشافی در مراجعه به اسناد و مدارک، بهره‌برداری شده است. در نتیجه این پژوهش مشخص‌شده هر چند تهدیدات وارده در عرصه فضای سایبری کشور در حوزه عملیات روانی، در ظاهر اقدامی نه‌چندان پیچیده به نظر می‌رسد، اما در صحنه عمل بسیار متفاوت و پیچیده‌تر از سایر روش‌ها است که با نظر داشت الزامات لازم، این تحقیق به تدوین و ارائه راهبردهایی پرداخته تا تهدیدات، آسیب‌پذیری‌ها و هزینه‌های نظام در این عرصه کاهش یابد.
کلیدواژه دفاع سایبری، فضای سایبر، راهبرد، عملیات روانی، تهدیدات
آدرس دانشگاه امام باقر (ع), ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی kashef 1348@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved