>
Fa   |   Ar   |   En
   آفات مدیریت از منظر دین اسلام  
   
نویسنده بیات بهرام ,عبیری داوود
منبع امنيت ملي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 12 - صفحه:154 -190
چکیده    یکی از بارزترین خصوصیات و نیازهای اساسی انسان‌ها، زندگی اجتماعی آن‌هاست، هر چند که زندگی اجتماعی برخی از نیازهای افراد را در اجتماع مرتفع میکند اما به دلیل اختلاف سلیقهها، اختلاف برداشت‌ها، اختلاف در درک مطالب، فهم، شعور، سواد و همچنین متفاوت بودن سطح توقعات، دارایی‌ها و سایر مولفه ها، زندگی در اجتماع مشکلاتی را برای انسانها بوجود می‌آورد. بنابراین برای برطرف کردن مشکلات زندگی اجتماعی، رسیدن به تفاهم و سهولت در زندگی اجتماعی، نیاز به مدیریت است و مدیریت نیز شامل فرآیند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و رهبری است. اجرای صحیح این فرایند توسط مدیران موفق، بسیاری از مشکلات زندگی اجتماعی را برطرف می‌نماید اما اگر مدیری توانایی اجرای صحیح این فرآیند را نداشته باشد نه تنها نمی‌تواند مشکلات جامعه را حل کند بلکه مشکلاتی نیز بر مشکلات جامعه اضافه می‌کند. لذا مدیریت نیز همانند سایر موضوعات دارای نقاط ضعف و مشکلاتی است که در این مقاله تحت عنوان آفات مدیریت با استفاده از روش تحقیق توصیفی و ابزارگردآوری اطلاعات کتابخانه‌ی علمی و تخصصی با استفاده از متون اسلامی و مدیریتی بررسی گردیده و در نهایت پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.
کلیدواژه مدیریت، مدیریت اسلامی، فرایند مدیریت، آفات مدیریت
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی d.abiri@sndu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved