>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقاط ضعف فرهنگ غرب در مقابله با تهاجم فرهنگی از منظر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)  
   
نویسنده شفیعی جمال ,حبیب اله زاده محمدحسن ,فغانی حجت الله
منبع امنيت ملي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 12 - صفحه:35 -64
چکیده    تهاجم فرهنگی به مفهوم نفی هویت فرهنگی و ملی کشور مورد هجوم، برای برقرار کردن سلطه فکری و فرهنگی از طریق تغییر باورها، رفتارها، روش‌ها و آداب و رسوم زندگی فردی و اجتماعی آن ملت، منطبق با الگوهای فرهنگ مهاجم خواهد بود. مقابله با تهاجم فرهنگی به دو دسته آفندی و پدافندی تقسیم می‌شود. یکی از راهکارهای آفندی شناسایی نقاط ضعف فرهنگی مهاجم و استفاده از آن‌ها برای مقابله و دفع تهاجم است.پژوهش حاضر با هدف بررسی نقاط ضعف فرهنگ غرب در مقابله با تهاجم فرهنگی از منظر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به انجام رسیده و در صدد پاسخ‌گویی به این سئوال است که نقاط ضعف فرهنگ غرب در مقابله با تهاجم فرهنگی از منظر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)کدامند؟ نوع این پژوهش کاربردی، روش آن توصیفی با رویکرد تحلیل محتوا بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها، از روش کتابخانه علمی و تخصصی استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نقاط ضعف فرهنگ غرب در بعد ارزش‌ها شامل بحران هویت، بن‌بست نظام سرمایه‌داری، شکاف طبقاتی گسترده و بی‌عدالتی می‌باشد و در بعد باورها شامل دوری از معنویات و اخلاق، رواج پوچ‌گرایی، از بین رفتن کرامت زن و آزادی بی‌حد و حصر می‌باشد همچنین در بعد رفتار نقاط ضعف فرهنگ غرب شامل فروپاشی بنیان خانواده، ناامیدی، افسردگی و تزلزل روحی، همجنس‌گرایی و بردگی جنسی، آزادی روابط زن و مرد، خشونت و تروریسم، چندگانگی رفتاری و عدم ثبات رفتاری و تهی شدن فرهنگ غرب از عاطفه می‌باشد.
کلیدواژه فرهنگ، تهاجم فرهنگی، فرهنگ غرب، امنیت فرهنگی
آدرس دانشکده امام محمد باقر(ع), ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved