>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای شبکه‌های اجتماعی مجازی برای کنترل بحران امنیتی  
   
نویسنده سهرابی محمد ,مسلمی سیاوش
منبع امنيت ملي - 1394 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:9 -32
چکیده    با عنایت به اینکه در هرسال کاربردها و سرویس‌های جدید در حوزه فضای سایبر عرضه می‌گردد، چنین توسعه و پیشرفتی می‌تواند پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری همراه داشته باشد.نمونه آن شبکه اجتماعی فیس‌بوک امروزه تبدیل به سامانه‌ای شده است که بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون کاربر در سراسر جهان مبتلابه آن هستند. و از طرفی امنیت از مهم‌ترین اهداف، منابع و ارزش‌های اصولی پایدار جامعه است و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند هم فرصت و هم تهدیدی برای بحران امنیتی باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها، پژوهشی توصیفی (غیرآزمایشی) از شاخه مطالعات میدانی به شمار می‌آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق، بر نوعی رابطه علی دلالت دارد. روش انجام تحقیق، پیمایشی است.در این پژوهش، ابتدا ضمن تحلیل محتوای مصاحبه‌های صورت گرفته، با خبرگان، اساتید و فعالان حوزه‌های مرتبط با امنیت و فضای سایبر و نیز تحقیقات انجام‌شده قبلی، راهبردهای شبکه‌های مجازی برای کنترل بحران امنیتی، شناسایی گردید. سپس با الگوی دلفی، پرسش‌نامه محقق ساخته طراحی شد. و در ادامه، داده‌ها جمع‌آوری و به‌وسیله نرم‌افزارهای مرتبط، جهت مناسب بودن و اولویت‌بندی راهبردها، پردازش گردید.در پایان، راهبردهای سه‌گانه زیر، به ترتیب به‌عنوان برترین راهبردها شناسایی شد:افزایش نرخ مشارکت‌کنندگان، یکی از فرصت‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی برای مدیریت بحران است.هراندازه سازمان‌دهی نیروهای مقابله‌کننده با بحران در شبکه‌های اجتماعی مجازی بیشتر باشد، کنترل بحران آسان‌تر است.شبکه‌های اجتماعی مجازی امکان بررسی وضعیت خاص رفتاری از سوی نخبگان تصمیم‌ساز را برای مواقع بحرانی فراهم می‌کند.
کلیدواژه شبکه های اجتماعی، راهبرد، امنیت، بحران امنیتی
آدرس دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی s.moslemi@sndu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved