>
Fa   |   Ar   |   En
   جویشی در حوزه امنیت زیست محیطی بر اساس گفتمان ولایت ‌فقیه  
   
نویسنده شمس دولت آبادی محمودرضا ,امینی جواد ,زروندی مهدی
منبع امنيت ملي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 23 - صفحه:164 -194
چکیده    امروزه یکی از دلایل توجه جهانی به بحث پایداری در توسعه، تخریب بی‌رویه محیط‌زیست و منابع طبیعی در پرتو آموزه‌های نظام سرمایه‌داری مبتنی بر حداکثر سازی سود است. اکنون اگر اعتماد بشر نسبت به قدرت فناوری و دانش خود متزلزل شده است. ازاین‌رو است که در رفتار با طبیعت محتاط‌تر شده و در تکاپوی تدوین اخلاق محیط زیستی برآمده است. این در حالی است که بررسی متون اسلامی، نشان‌دهنده غنی بودن این متون، از دستورات و قواعد مواجهه صحیح و به‌دوراز هرگونه افراط‌وتفریط با محیط‌زیست است ولی غفلت محققان اسلامی سبب شده است که غربی‌ها که خود عامل اصلی تخریب محیط‌زیست به شمار می‌آیند، داعیه‌دار تدوین و معرفی اخلاق محیط‌زیست شوند و حتی در آثار خود، دین را به‌عنوان محرک و مشوق انسان (به‌منزله خلیفه خدا بر روی زمین) در تخریب طبیعت معرفی می‌کنند. از سوی دیگر، در داخل کشور نیز بخشی از دست‌اندرکاران امور توسعه‌ی کشور، دغدغه جدی عملی در رابطه با صیانت از محیط‌زیست نداشته و این امر، سبب از دست رفتن منابع طبیعی شده است. هدف این تحقیق ارائه نظریه راهبردی در حوزه امنیت محیط‌زیست است. روش‌شناسی این مقاله تحلیل محتوا با استفاده از تئوری داده بنیاداستفاده می‌باشد. نتیجه ای که از این تحقیق حاصل می‌شود تبدیل داده‌ها و مفاهیم استنتاجی معتبر به نظریه است. نظریه ای مناسب و بهینه از داده‌ها و مفاهیم استخراج‌شده و قابل‌تعمیم با اصالت دادن به اصل توجه به بنیان‌های نظری وبا رعایت اخلاق زیستی و فرهنگ‌سازی عمومی درکنارقوانین بازدارنده در اهداف وسیاست ها، محیط زیست پایدار وطیبه در جامعه محقق می‌شود. این عبارت به‌عنوان نظریه راهبردی و محصول موفق و نتیجه مرجح درحوزه امنیت محیط‌ زیست است.
کلیدواژه گفتمان ولایت فقیه، امنیت زیست محیطی، نظریه راهبردی
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی mahdizarvandi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved