>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1387 - دوره:11 - شماره:2


  tick  بررسی اثر دانه گیاه اسفرزه بر میزان سطوح تری گلیسیرید و لیپو پروتئین های سرمی - صفحه:139-146

  tick  بررسی اثرات منیزیم بر فعالیت ترانسپورتر سدیم-لیتیوم گلبول قرمز و برخی از شاخص های بیوشیمیایی پلاسما در خرگوش - صفحه:116-122

  tick  بررسی ارتباط برخی یافته های هیستوپاتولوژیک مخاط معده در هیستوژنزکارسینوم معده - صفحه:123-128

  tick  بررسی تأثیر داروی گیاهی ویتاگنوس بر ماستالژی (درد پستان ) زنان - صفحه:147-152

  tick  بررسی عوامل مؤثر بر پیش آگهی بقاء در بیماران مبتلا به سرطان مری در مرکز ثبت تومور استان فارس - صفحه:177-182

  tick  تأثیر توالی کوزاک در بیان موقت مینی ژنی از فاکتور 9 انعقادی در سلول های پستاندار - صفحه:98-107

  tick  تأثیربکارگیری برنامه ارتقاء سلامت درمدرسه برکنترل عوامل خطرمرتبط با چاقی نوجوانان - صفحه:153-162

  tick  تعیین حجم تیروئید به وسیله اولترا سونوگرافی در کودکان 7-10 ساله شهرستان بوشهر ، 1386 - صفحه:170-176

  tick  سرواپیدمیولوژی هپاتیت B, C, ایدز و سیفلیس در اهدا کنندگان خون استان بوشهر در سال 1385 - صفحه:183-190

  tick  شیوع پوکی استخوان در زنان بالای 50 سال بندر بوشهر - صفحه:163-169

  tick  غربال گری فرآورده های حاصل از استرپتومایسس ها با استفاده از تکنیک کشت سلولی به منظور شناسایی مواد آنتی تومور - صفحه:108-115

  tick  پلی مرفیسم های ژن اینترلوکین 10 و استعداد ابتلا به تب مالت در بیماران ایرانی - صفحه:129-138
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved