>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1395 - دوره:19 - شماره:1


  tick  اثرات سودمند رزورترول بر افزایش قندخون و مقاومت انسولینی در دیابت نوع 2 - صفحه:155-166

  tick  ارزیابی مقدار دوز جذبی موثر و شرایط درمان یک تومور خارج از مرکز فانتوم سر در روش گیراندازی نوترون با بور با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو - صفحه:91-97

  tick  بررسی اثر ضد باکتریایی بسترهای فیلتر سرامیکی پوشش یافته با نانوذرات نقره در کنترل باکتری باسیلوس (Spp. Bacillus) - صفحه:1-14

  tick  بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان شهر فسا: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی و تیوری شناختی اجتماعی - صفحه:48-62

  tick  بررسی علل پنومونی ناشی از ونتیلاتور در ای سی یو کودکان - صفحه:98-105

  tick  بررسی فعالیت لیزکنندگی پروتیین‌های تانتاکولی شقایق دریایی Haddoni Stichodactyla - صفحه:27-36

  tick  تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی سرعتی بر سطوح سرمی آدیپونکتین و انسولین کودکان دارای اضافه وزن - صفحه:37-47

  tick  تنظیم تشکیل و بازجذب استخوان توسط سیستم بتا آدرنرژیک - صفحه:119-140

  tick  جداسازی و تعیین پروفایل حساسیت آنتی‏بیوتیکی باکتری‏های گرم منفی ایجادکننده عفونت‏های مجرای ادراری (Uti) و شناسایی ایزوله‏های تولیدکننده آنزیم (Ndm-1)New Delhi Metallo-Beta-Lactamase-1 در اهواز - صفحه:15-26

  tick  روش‌های تکثیر سلول‌های بنیادی خونساز در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:141-154

  tick  کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی در پیشگویی مصرف منظم قرص اسید فولیک در زنان باردار و دارای قصد بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر برازجان سال 93-1392 - صفحه:77-90

  tick  پزشکی فرادقیق رهیافتی برای توسعه فناوری‌ها در پزشکی آینده - صفحه:167-184

  tick  پیش‌بینی عضویت در گروه دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری بر اساس سبک‌های مقابله‌ای، سلامت روانی و هیجان‌خواهی - صفحه:63-76

  tick  پیش‌بینی کننده‌های قصد رفتاری خشونت در دانش‌آموزان پسر شهرستان سنندج با استفاده از تیوری رفتار برنامه‌ریزی شده - صفحه:106-118
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved