>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1394 - دوره:18 - شماره:5


  tick  ارتباط اتساع برونشی با پالس اکسیژن و آستانه تهویه‌ای در کودکان آسمی: مطالعه تاثیر ترکیب بدن و فعالیت وامانده ساز هوازی در محیط با رطوبت اندک - صفحه:930-943

  tick  بررسی سل مقاوم به درمان در استان بوشهر بین سال‌های 1388 و 1392 - صفحه:1016-1025

  tick  بررسی فراوانی و علل خوددرمانی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز سال 92 - صفحه:1034-1044

  tick  بررسی مقایسه‌ای سمیت سلولی و خاصیت ضد سرطانی با آزمون کشندگی میگوی آب شور و سلول‌های سرطان لوسمی خونی و سرطان پستان توسط دو گونه دافنه - صفحه:922-929

  tick  تاثیر تغذیه متناوب بر علایم متابولیکی استرس مزمن در موش کوچک آزمایشگاهی ماده نژاد Nmri - صفحه:982-991

  tick  تخمین دوز سالیانه گاز رادون جذب شده ساکنان شهرستان‎های انار و رفسنجان بر پایه اندازه‌گیری غلظت رادون محلول در آب - صفحه:960-969

  tick  حذف کروم شش ظرفیتی از محیط‌های آبی با استفاده از نانو ذرات مگنتیت اصلاح شده با سدیم دو دسیل سولفات - صفحه:944-959

  tick  ضرورت ایجاد موزه سلامت - صفحه:1090-1102

  tick  فراوانی ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به دیابت در شهر اراک: 1392 - صفحه:1026-1033

  tick  فعالیت‌های زیستی متابولیت‌های ثانویه راسته زوآنتایدهای دریایی (Zoanthids) - صفحه:1103-1114

  tick  کشت اکوتیپ‌های گیاه دارویی ماریتیغال جهت مقایسه ارزش دارویی و غذایی - صفحه:1007-1015

  tick  ویژگی‌های چربی و پروفایل اسیدهای چرب موجود در خیار دریایی هولوتوریا اسکبرا (Holothuria Scabra) به‌دست آمده از سواحل استان بوشهر- ایران - صفحه:992-1006

  tick  گسترش سویه‏های مقاوم به چند دارو تولیدکننده آنزیم‏های بتالاکتاماز وسیع‏الطیف (Esbls) در انتروباکتریاسیه‏های جدا شده از خون بیماران در جنوب ایران - صفحه:970-981
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved