>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1394 - دوره:18 - شماره:6


  tick  اثر نیتروپروساید روی ناهنجاری‌های اسکلتی ناشی از فوروسماید در جنین موش صحرایی - صفحه:1149-1163

  tick  ارزیابی اثر کشندگی روغن درخت چای (Melaleuca Alternifolia) بر لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:1262-1269

  tick  برایوزوان‌ها، گنج‌های پنهان دارویی اقیانوس‌ها: متابولیت‌های ثانویه - صفحه:1270-1286

  tick  بررسی اثر ضدالتهابی توتیای‌دریایی Echinometra Mathaei خلیج فارس - صفحه:1208-1220

  tick  بررسی اثر مصرف مکمل ال آرژینین بر عملکرد ورزشی، ترکیب بدنی و سدیم و پتاسیم خون در مردان ورزشکار سالم - صفحه:1186-1197

  tick  بررسی اثر مهار نیتریک اکساید بر میزان نورمتانفرین هیپوکامپی در شرایط استرس و بدون استرس در موش‌های صحرایی نر بالغ - صفحه:1124-1131

  tick  بررسی اثر هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی بر اندکس‌های خونی - صفحه:1179-1185

  tick  بررسی سطح سواد سلامت بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهر بوشهر و شناسایی عوامل موثر بر آن - صفحه:1245-1253

  tick  بررسی میزان ابتلای نوزادان بستری در آی سی یو نوزادان به سیتومگالوویروس در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر - صفحه:1171-1178

  tick  بررسی نقش برخی عوامل آموزشی و غیرآموزشی در سلامت روان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بوشهر سال 1393 - صفحه:1221-1235

  tick  بررسی پلی مورفیسم Fas-1377 G/A در سرطان پستان بیماران ایرانی - صفحه:1132-1139

  tick  بوی بد دهان و عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی زاهدان - صفحه:1254-1261

  tick  تایپینگ ملکولی سویه‏های پسودوموناس آیروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی در شیراز، ایران - صفحه:1198-1207

  tick  تشخیص سریع موتاسیون در کدون 43 ژن Rpsl مرتبط با مقاومت به استرپتومایسین توسط تکنیک Rflp با آنزیم‌های اندونوکلیازی Bsaji و Mbooii در سویه‌های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس - صفحه:1115-1123

  tick  تعیین میزان کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر - صفحه:1236-1244

  tick  تکینگی فناوری و پزشکی‌نمایی - صفحه:1287-1298

  tick  کلونینگ وتعیین توالی ژن کد کننده Lipl21، در سرووارهای واکسینال لپتوسپیرا اینتروگانس - صفحه:1140-1148

  tick  مقایسه تغییرات همودینامیک نیتروگلیسرین جلدی با نیتروگلیسرین وریدی در بیماران با ایسکمی قلبی شناخته شده در عمل جراحی فیکو - صفحه:1164-1170
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved