>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1394 - دوره:18 - شماره:4


  tick  اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی جلگه دشتستان در منطقه زیرراه (توز) استان بوشهر - صفحه:827-844

  tick  ارزیابی شیوع عفونت با سودوموناس ایروژینوزا در بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن جراحی شده در بیمارستان رسول اکرم (ص) به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز - صفحه:720-728

  tick  برآورد امید به زندگی در بدو تولد در شهرستان‌های استان بوشهر در سال‌های 1385 و 1390 - صفحه:751-760

  tick  بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشت محیط مدارس دارای مربی بهداشت و فاقد مربی بهداشت در استان بوشهر - صفحه:800-809

  tick  بررسی میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان بر اساس داده‌های سامانه ثبت سرطان و ثبت مرگ استان بوشهر، 92-1380 - صفحه:729-737

  tick  بررسی وضعیت وابستگی به نیکوتین و برخی از عوامل مرتبط با آن در زنان مصرف کننده قلیان شهر بوشهر سال 93-1392 - صفحه:761-772

  tick  بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی مقدماتی استرس گرمایی در محیط کار - صفحه:810-826

  tick  بررسی چالش‌های اداره تب کودکان توسط والدین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی بوشهر - صفحه:738-750

  tick  به‏ کارگیری مدل مخاطره جمعی برای پیش‏بینی زمان بقای بیماران مبتلا به لنفوم منتشر سلول‏های بزرگ B و تعیین ژن‏های موثر بر آن با استفاده از داده‏های ریزآرایه - صفحه:711-719

  tick  تونیکات دریایی، معجون میتریداتس - صفحه:845-897

  tick  سموم و خواص دارویی شاخه سنیداریا - صفحه:898-916

  tick  فراتحلیل رابطه‌ شاخصه‌های روانی- اجتماعی با سلامت روانی - صفحه:786-799

  tick  کاهش زیستی آفلاتوکسین 1b در آرد گندم با استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویزیه - صفحه:701-710

  tick  معرفی یک مورد کیست هیداتید ریوی با یافته‌های غیر معمول رادیولوژیک - صفحه:917-921

  tick  مقایسه ی مولفه های ذهن آگاهی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، اضطراب منتشر و افراد بهنجار - صفحه:773-785
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved