>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1386 - دوره:10 - شماره:1


  tick  آسیب شناسی بافت معماری تاریخی- فرهنگی بندر بوشهر: از دیدگاه شهرسازی، فرهنگی و بهداشتی - صفحه:82-90

  tick  آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان استان بوشهر در خصوص بیماری ایدز - صفحه:67-74

  tick  اثر بوسپیرون بر نشانه ها و کیفیت زندگی بیماران سوء هاضمه عملکردی - صفحه:27-33

  tick  بررسی ابعاد جمعیت شناسی و روانشناختی خشونت خانگی علیه زنان در استان بوشهر - صفحه:75-81

  tick  بررسی تاثیر ضد رگزایی پروتئین های استخراج شده از غضروف کوسه ماهی بر غشاء کوریوآلانتوئیک جنین جوجه - صفحه:1-8

  tick  بررسی شیوع اختلال نعوظ در بیماران دیابتی تهران - صفحه:46-53

  tick  بررسی میزان آلودگی پنیرهای سنتی تازه با گونه های سالمونلا و استافیلوکوکوس آرئوس در شهرستان جهرم- استان فارس - صفحه:19-26

  tick  بررسی و تعیین مقدار بقایای حشره کش های دیازینون و مالاتیون در آب رودخانه های شاهپور، مند و دالکی (استان بوشهر) 84-1383 - صفحه:54-60

  tick  دامنه مرجع برای سطح هموسیستئین سرم در منطقه شمال خلیج فارس - صفحه:61-66

  tick  شناسایی لپتوسپیروز به روش مولکولی Pcr در تب خونریزی دهنده دامی دلتای رود حله بندر بوشهر در سال 1382 - صفحه:9-18

  tick  مطالعه ارتباط بین آدیپونکتین سرم با لیپیدهای خون و شاخص توده بدنی در زنان دیابتی نوع 2 - صفحه:40-45

  tick  مقایسه اثربخشی تزریق تک دوز عضلانی سفتریاکسون با تجویز ده روزه آموکسی سیلین خوراکی در درمان اتیت مدیای حاد کودکان - صفحه:34-39
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved