>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی همبستگی سطح سرمی اسید اوریک با مارکرهای بیوشیمیایی ساخت وساز استخوان در زنان یایسه  
   
نویسنده کریمی فریبا ,مژده فیروزه ,دارابی حسین ,کلانترهرمزی محمدرضا ,اکبرزاده صمد ,استوار افشین ,اسدی مجید ,وحدت کتایون ,نبی‌پور ایرج
منبع طب جنوب - 1393 - دوره : 17 - شماره : 6 - صفحه:1090 -1099
چکیده    زمینه: داده‌های رو به افزایشی پیرامون نقش حفاظتی اسید اوریک سرمی بالا در جلوگیری از دست دادن تراکم معدنی استخوان و پیشگیری از شکستگی‌های استیوپروتیک وجود دارد که این اثر ممکن است در نتیجه ویژگی آنتی اکسیدانتی اسید اوریک باشد. هدف این مطالعه، بررسی همبستگی میان اسید اوریک با مارکرهای ساخت و ساز استخوان در زنان یایسه می‌باشد.مواد و روش‌ها: تعداد 382 زن یایسه به صورت تصادفی خوشه‌ای از بندر بوشهر انتخاب شدند. در این زنان، سطح سرمی اسید اوریک و مارکرهای بیوشیمیایی استخوان شامل آلکالین فسفاتاز مورد سنجش قرار گرفتند. سطح سرمی crosslaps، استیوکلسین وhscrp نیز به روش elisa اندازه‌گیری شدند.یافته‌ها: سطح سرمی اسید اوریک با استیوکلسین و آلکالین فسفاتاز ارتباط معنادار مستقیمی را از خود نشان داد؛ در حالی که رابطه معناداری میان اسید اوریک و crosslaps یافت نشد. همبستگی میان اسید اوریک با استیوکلسین (25/0=r و0001/0p=) و آلکالین فسفاتاز (12/0=r و019/0p=) پس از تعدیل سن، bmi و hscrp همچنان پابرجا ماند.نتیجه‌گیری: اسید اوریک سرمی با مارکرهای استیوبلاستی رابطه مستقیم و معناداری دارد. بررسی نقش اسید اوریک در فعالیت سلول‌های استیوبلاست توصیه می‌شود.
کلیدواژه اسید اوریک ,استیوکلسین ,Crosslaps ,آلکالین فسفاتاز ,زنان یایسه ,استیوپروز ,Uric Acid ,Osteocalcin ,Alkaline Phosphatase ,Menopause
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شیراز, مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved