>
Fa   |   Ar   |   En
   فناوری‌های همگرا: شکل دهنده آینده پزشکی  
   
نویسنده نبی‌پور ایرج ,اسدی مجید
منبع طب جنوب - 1393 - دوره : 17 - شماره : 6 - صفحه:1045 -1067
چکیده    دو فرایند مینیاتور‌سازی و مجازی‌سازی موجب پیش‌رانی همگرایی میان فناوری‌های زیستی، نانویی، اطلاعات و نیز علوم شناختی گردیده و با برانگیختن نوآوری و شتاب یافتن پژوهش و توسعه در بسیاری از گستره‌ها، موجب پیشرفت‌های انقلابی و پرشتاب در پزشکی شده‌اند. این همگرایی در فناوری‌ها، ما را در خلق نقاط تماس میان مغزها و کامپیوترها، در رشد نانوفناوری ملکولی، ساخت سلول‌های تنفسی، پلاکت‌های مکانیکی، فاگوسیت‌های نانوروبوتی، نانوبوت‌های که می‌توانند وارد هسته یک سلول شده و مواد ژنتیکی را برداشت کرده و آن را با نسخه‌ای که فاقد جفت بازهای ناقص هستند و در آزمایشگاه ساخته شده‌اند را جایگزین نمایند، توانمند خواهند ساخت. این‌گونه پیش‌بینی می‌شود که جهان پزشکی از ابرروند در حال تکامل ”پزشکی باز آفرینشی“ دچار انقلابی عظیم در عرصه‌های علوم و فناوری پزشکی و گستره‌های بالینی شود. پزشکی باز آفرینشی که یک گستره‌ی کاربردی از فناوری‌های همگرا و هیجان‌انگیز در پزشکی ترجمانی است، تلاش می‌کند که از دستاوردهای رشد فناوری مهندسی بافت برای خلق مدل‌های آزمایشگاهی سه بُعدی بافت‌ها و ارگان‌ها به صورت مدل‌های زیستی ”زنده“ و فناوری سلول‌های بنیادی القا شده در دامنه‌ی مراقبت‌های سلامت یک جابجایی پارادایمی ایجاد کند. بر پایه وزن شواهد فناوری‌های همگرا این پتانسیل را برای پزشکی بازآفرینشی فراهم خواهند آورد که درمان‌های نوین، نوآورانه و حتی درمان کامل بیماری‌هایی را که با شیوه‌ها و رهیافت‌های سنتی راه حلی برای آن‌ها وجود نداشته است را بر جامعه‌ی بشری عرضه دارد.
کلیدواژه فناوری‌های همگرا ,فناوری‌ زیستی ,پزشکی باز آفرینشی ,فناوری سلول‌های بنیادی القا شده ,Converging Technologies ,Biotechnology ,Regenerative Medicine ,(Induced Pluripotent Stem Cell Technology (Ipsc
آدرس عضو گروه آینده‌نگاری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج ‌فارس، پژوهشکده‌ی علوم زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved