>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1393 - دوره:17 - شماره:6


  tick  ارتباط بین میزان تراکم معدنی استخوان و بیماری‌ عروق کرونر - صفحه:1195-1202

  tick  ارتباط سندرم متابولیک و سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D - صفحه:1188-1194

  tick  ارتباط ضخامت اندومتر با سطح سرمی استرادیول و پروژسترون در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان شهید صدوقی یزد - صفحه:1213-1222

  tick  بررسی ارتباط سلولی- مولکولی میزان سرمی اینترلوکین 10 با تغییرات هیپرآلژزی در موش‌های صحرایی نر بالغ آرتریتی شده به وسیله ادجوانت - صفحه:1176-1187

  tick  بررسی توالی نوکلیوتیدی ژن Etha در سویه‌های حساس و مقاوم به اتیونامید در باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس - صفحه:1153-1159

  tick  بررسی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از دیواره ورید ناف انسانی و تعیین روند تمایز آن به غضروف و استخوان - صفحه:1135-1142

  tick  بررسی عوامل موثر بر فاصله‌گذاری بین زایمان‌ها در مناطق روستایی شهرستان زرین‌دشت (استان فارس) - صفحه:1143-1152

  tick  بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی شبکه توزیع شهر بوشهر در سال 1391 - صفحه:1223-1235

  tick  بررسی نقش پیشگویی کنندگی اومنتین-1، ویسفاتین و آدیپونکتین در از دست دادن تراکم معدنی استخوان در زنان یایسه: یک مطالعه کهورت آینده‌ نگرانه - صفحه:1100-1112

  tick  بررسی همبستگی سطح سرمی اسید اوریک با مارکرهای بیوشیمیایی ساخت وساز استخوان در زنان یایسه - صفحه:1090-1099

  tick  بهینه‌سازی ساختار هندسی و ترکیب اجزا یک سیستم نوترونی برای درمان به ‌روش گیراندازی نوترون با بور - صفحه:1113-1119

  tick  تاثیر هیستوپاتولوژیک نیتریت سدیم بر طحال در موش‌های صحرایی نر و ماده - صفحه:1160-1167

  tick  حذف الکتروشیمیایی کروم شش ظرفیتی از فاضلاب توسط سیستم دو قطبی با الکترودهای پلاتین/ آهن و آهن/ نانوتیوب کربن - صفحه:1203-1212

  tick  فناوری‌های همگرا: شکل دهنده آینده پزشکی - صفحه:1045-1067

  tick  کاربرد سازه‌های اساسی نظریه شناخت اجتماعی در پیشگویی سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 92-1391 - صفحه:1236-1251

  tick  کلون و بیان فوتوپروتیین اکورین با استفاده از دنباله اینتیین - صفحه:1168-1175

  tick  مطالعه اثر آگونیست گیرنده Gaba A و مهار گلیا بر پاسخ‌های رفتاری درد نوروپاتی مدل Cci در موش صحرایی - صفحه:1120-1134

  tick  مقایسه‌ی تاثیر آموزش چند رسانه‌ای و آموزش رایج در مراکز بهداشتی شهر بوشهر بر شیردهی انحصاری کودکان زیر 6 ماه - صفحه:1252-1260

  tick  نقش دانشگاه‌های خلاق آینده در مارپیچ سه‌گانه‌ی کریدورهای علم و فناوری - صفحه:1068-1089
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved