>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1393 - دوره:17 - شماره:4


  tick  اثر آلودگی صوتی بر روی کلیه جنین موش سوری (یک بررسی استریولوژیکی) - صفحه:789-797

  tick  اثر تزریق داخل هیپوکامپی پروژسترون بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال در موش صحرایی نر بالغ - صفحه:524-532

  tick  اثر زهر خام ماهی فریاله خال سیاه خلیج فارس (Pseudosynanceia Melanostigma) بر روی عوامل هماتولوژیک و سطح سرمی آنزیم‌های موش صحرایی - صفحه:723-732

  tick  الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی میکروارگانیسم‌های جدا شده از بیماران بستری در بخشPicu و شناسایی استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی‌سیلین و باکتری‌های مولد Esbl با استفاده از روش‌های فنوتیپی - صفحه:647-657

  tick  بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرین هوازی بر واسپین، کمرین و نیم‌رخ لیپیدی در زنان دیابتی نوع 2 - صفحه:571-581

  tick  بررسی اثر ضد میکروبی ترکیبات آمونیوم چهارظرفیتی جدید روی باکتری‌ها و قارچ‌ها - صفحه:716-722

  tick  بررسی ارتباط بین عفونت ویروس اپشتن بار با بیماری اسکلروز متعدد - صفحه:666-675

  tick  بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با پروفایل چربی: یک مطالعه‌ی جمعیتی - صفحه:593-601

  tick  بررسی ارتباط پرتوگیری زمینه‌ای بالا با غلظت عناصر کم مقدار (مس، روی، آهن و منیزیم) در خون کارکنان چشمه‌های آب گرم محلات - صفحه:687-694

  tick  بررسی استریولوژیک هیپوکامپ و نقش گیرنده های دوپامین در یادگیری و حافظه - صفحه:560-570

  tick  بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های اسینتوباکتر جدا شده از بیماران بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان طالقانی شهرستان اهواز - صفحه:620-628

  tick  بررسی بیان Mrna سایتوکاین Il-18 در بافت مخاط معده‌‌ی بیماران مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:533-541

  tick  بررسی تغییر G > A در محل پیرایش اینترون 6 ژنXrcc4 در بیماران مبتلا به سرطان تیرویید تمایز یافته (Dtc) - صفحه:542-549

  tick  بررسی شیوع عوارض مزمن گاز خردل بر بافت نرم دهانی در جانبازان شیمیایی شهر زاهدان - صفحه:658-665

  tick  بررسی فراوانی آلرژن‌های غذایی و استنشاقی در افراد مبتلا به اگزما و کهیر در استان بوشهر: بر اساس واکنش‌پذیری تست آلرژی پوستی پریک - صفحه:629-637

  tick  بیان و تخلیص دو پروتیین نوترکیب Dnak و Omp31 بروسلا ملی تنسیس و جداسازی اندوتوکسین همراه آن‌ها - صفحه:516-523

  tick  تایپینگ ملکولی سویه‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران در استان مرکزی - صفحه:602-6011

  tick  تعیین فراوانی آللی و ژنوتیپی پلی‌مورفیسم B5*1e2cyp در جمعیت عمومی جنوب غرب ایران - صفحه:582-592

  tick  تعیین میزان روغن و درصد اسیدهای چرب موجود در گیاه شور زیست Vermiculata Suaeda جمع‌آوری شده از سواحل خلیج‌فارس (بوشهر) - صفحه:638-646

  tick  تولید سلول‌های رده هماتوپویتیک انسانی از سلول‌های شبه جنینی - صفحه:506-515

  tick  دریا، داروخانه‌ آینده - صفحه:748-788

  tick  شناسایی مولکولی لپتوسپیراهای بیماری‌زا به‌روش واکنش زنجیره پلیمراز بر مبنای ژن Ligb - صفحه:550-559

  tick  شیوع عفونت ادراری و عوامل خطر مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان اردبیل - صفحه:676-686

  tick  مروری بر سلول‌های بنیادی - صفحه:733-747

  tick  مطالعه هیستولوژیک اثرات سمی آلاینده‌های لحیم‌کاری بر ضخامت پوشش ژرمینال در لوله‌های منی ساز در موش صحرایی - صفحه:612-619

  tick  مقایسه تاثیر سه نوع موسیقی بر عملکرد حافظه و نگهداری توجه در بیماران اسکیزوفرنی - صفحه:706-715

  tick  مقایسه ضریب انباشتگی زیستی فلزات سنگین کروم و کادمیوم در ماهیان فلس‌دار کپور معمولی و بدون فلس گربه‌ماهی راه‌راه - صفحه:695-705
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved