>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1393 - دوره:17 - شماره:2


  tick  آنالیز داده‌های متابونومیکس به‌دست آمده از طیف‌سنجی تشدید مغناطیس هسته 1h Nmr جهت ارایه مسیرهای متابولیکی بیماری آرتریت روماتویید - صفحه:141-149

  tick  اثر یک جلسه تمرین استقامتی بر بیان ژن و فعالیت لیپوپروتیین لیپاز بافت چربی موش‌های صحرایی - صفحه:120-129

  tick  ارتباط میان خستگی شغلی و زایمان زودرس در زنان شاغل - صفحه:233-242

  tick  اندازه‌گیری پرتوزایی طبیعی چابهار - صفحه:207-214

  tick  بررسی اثرات داروی Ciprofloxacin بر میزان اسپرماتوژنز در رت - صفحه:173-181

  tick  بررسی بیان مینی ژن‌های فاکتور 9 انسانی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان - صفحه:130-140

  tick  بررسی دستگاه تولید سم و روند شکل‌گیری گرانول‌های کونوتوکسین‌دار در نرم تن Conus Coronatus از خلیج‌فارس - صفحه:191-200

  tick  بررسی مقایسه‌ای مقاومت آنتی‌بیوتیکی عوامل باکتریال در سپتی سمی کودکان و نوزادان - صفحه:223-232

  tick  بررسی نقش استرادیول والرات در مقاومت سلول‌های بتای پانکراس و کنترل قندخون در موش‌های صحرایی ماده دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:107-119

  tick  تاثیر 12 هفته فعالیت بدنی همراه با مصرف مکمل امگا 3 بر میزان تغییرات سطوح سرمی هورمون‌های گرلین و انسولین در زنان جوان - صفحه:161-172

  tick  توزیع پرتو دهی در سی تی اسکن سر و قفسه صدری - صفحه:201-206

  tick  جداسازی و بررسی توالی ژن هماگلوتینین ویروس انفلوانزای A/H1n1 عامل پاندمی 2009 (جدایه‌ی ایران) - صفحه:182-190

  tick  میزان ابتلا به نشانگان آلرژی دهانی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک فصلی با استفاده از آزمون چالش غذایی - صفحه:215-222

  tick  پروفایل بیان ژن‌های اختصاصی سلول‌های جنسی در سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونیال انسانی پس از هم کشتی با سلول‌های سرتولی - صفحه:150-160
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved