>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1380 - دوره:4 - شماره:1


  tick  آنالیز مایع مغزی نخاعی درترومبوز سینوس مغزی - صفحه:21-26

  tick  اثر همودیلاسیون حاد در کاهش نیاز به تزریق خون در عمل جراحی پلیت گذاری فمور - صفحه:16-20

  tick  بررسی میزان شیوع شپش و گال در مدارس شهر بوشهر؛ 80-1379 - صفحه:41-46

  tick  تاثیر بلوک حفره ایسکیورکتال در کاهش درد از هموروپیدکتومی - صفحه:6-10

  tick  خواص دارویی و مشخصات فیزیکی روغن های دریایی - صفحه:60-67

  tick  سطح رضامندی بیماران بستری شده از خدمات ارایه شده در بیمارستانهای استان بوشهر در سال 1378 - صفحه:53-59

  tick  عفونت های قارچی افراد در معرض تماس با میگو در بندر بوشهر - صفحه:1-5

  tick  مقایسه اثر فلوکستین و ایمی پرامین در درمان میگرن بدون اورا - صفحه:11-15

  tick  همبستگی پری فشار خون با بیماری ایسکمیک قلبی؛ یک مطالعه جمعیتی - صفحه:36-40

  tick  هیستوپاتولوژی لنفوم های اکسترانودال در بیمارستان شریعتی تهران؛ یک بررسی ده ساله - صفحه:27-29

  tick  وضعیت رعایت اصول حفاظتی در برابر اشعه در مراکز رادیولوژی استان بوشهر - صفحه:47-52

  tick  پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان 8 تا 10 ساله استان بوشهر در سال 1375 - صفحه:30-35
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved