>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1391 - دوره:15 - شماره:3


  tick  اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن نسفاتین و غلظت آن در هیپوتالاموس موش های صحرایی نر - صفحه:171-182

  tick  بررسی عوامل خطر مرتبط با زخم بستر با استفاده از معیار برادن در بیماران بستری در بیمارستان های فاطمه زهرا (س) و سلمان فارسی شهر بوشهر - صفحه:233-240

  tick  بررسی میزان تراکم استخوان در دختران شهر کوار فارس - صفحه:209-220

  tick  دوز جذبی بتا و گامای ید 131 در تیرویید بیضی گون و سایر اندام های گردن با استفاده از کد Mcnpx - صفحه:201-208

  tick  شناسایی مولکولی لاکتوباسیلوس های تجزیه کننده اگزالات در بیماران دارای سنگ اگزالات کلسیم - صفحه:183-192

  tick  شیوع اضافه وزن و چاقی در دختران دبیرستانی 17-14 ساله شهر بوشهر - صفحه:221-232

  tick  مطالعات هیستوپاتولوژیک و استریولوژیک بافت تخمدان پس از تاثیر عصاره هیدروالکلی دانه سویا در موش صحرایی - صفحه:161-170

  tick  مقایسه تاثیر کلومیفن و لتروزول در القای تخمک گذاری در زنان مبتلا به سندرم پلی‎کیستیک تخمدان - صفحه:193-200

  tick  نقشه علمی بنیاد ملی سلامت آمریکا و اقتصاد دانایی محور - صفحه:249-251

  tick  گزارش 5 مورد تب خون ریزی دهنده کریمه کنگو در استان فارس در سال 1390 - صفحه:241-248
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved