>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی مصرف خون در بیمارستان های استان بوشهر  
   
نویسنده کوشش فرامرز ,خمیسی پور غلامرضا ,طهماسبی رحیم
منبع طب جنوب - 1382 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:79 -84
فایل تمام متن
  
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, آموزشکده پیراپزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, آموزشکده پیراپزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, دانشکده پزشکی, گروه آمار, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved