>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی دیدگاههای والدین، معلمین و دانش آموزان پیرامون آموزش مفاهیم بهداشت باروری به دانش آموزان به شیوه بحث گروهی متمرکز  
   
نویسنده عزیزی فاطمه ,ظفرمند محمدهادی ,بیات فیروزه
منبع طب جنوب - 1382 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:69 -78
فایل تمام متن
  
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, گروه بهداشت دهان و دندان و مدارس, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved