>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1382 - دوره:6 - شماره:1


  tick  اثر حذف برگشت پذیر دوطرفه هسته اکومبنس بر اکتساب و تثبیت یادگیری در موش بزرگ آزمایشگاهی - صفحه:8-13

  tick  ارزش تشخیص سونوگرافی در آپاندیسیت حاد - صفحه:37-44

  tick  ارزیابی مصرف خون در بیمارستان های استان بوشهر - صفحه:79-84

  tick  ارزیابی واکسنDna ترکیبی حاوی ژن گلیکوپروتئین های نوترکیب D-1 , B-1ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک - صفحه:1-7

  tick  الگوی مصرف مواد مغذی در فوتبالیست های مرد شهر شیراز - صفحه:62-68

  tick  بررسی دیدگاههای والدین، معلمین و دانش آموزان پیرامون آموزش مفاهیم بهداشت باروری به دانش آموزان به شیوه بحث گروهی متمرکز - صفحه:69-78

  tick  بررسی ریشه ها و نحوه توزیع عصب اوبتوراتور در خارج از عضلات - صفحه:14-19

  tick  تاثیر کلونیدین به عنوان پیش داوری قبل از بیهوشی بر وضعیت آرامبخشی و ریکاوری اطفال - صفحه:31-36

  tick  تعیین سطح نرمال سرمی کلسیم و فسفر در جمعیت 20-69 ساله بندر بوشهر - صفحه:53-61

  tick  شناسایی گونه های عقرب در جزایر خلیج فارس (ابوموسی-تنب بزرگ-کوچک و هنگام) - صفحه:20-24

  tick  مقایسه تاثیر ایبوبروفن، ناپروکسن سدیم و مفنامیک اسید در بهبود درد و علائم دیسمنوره اولیه - صفحه:45-52

  tick  مقایسه تاثیر تک دوز فلوکونازول با دوز دنبال شونده آن در درمان و عود واژینیت کاندیدایی راجعه - صفحه:25-30
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved