>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1381 - دوره:5 - شماره:2


  tick  ارزیابی نیازهای سلامت جامعه به منظور تدوین اولویت های برتر پژوهشی در شهر بوشهر به روش بحث متمرکز گروهی - صفحه:176-180

  tick  اپیدمیولوژی ملکولی سل با استفاده از تکنیک Rapd-Pcr در استان فارس - صفحه:103-111

  tick  بررسی فراوانی عوارض زودرس ختنه به روش حلقه پلاستیکی در کودکان زیر 6 ماه - صفحه:141-145

  tick  بررسی مقدماتی تاثیر آموزش قلب سالم در سطح مدارس ابتدایی شهر بوشهر، پروژه قلب سالم خلیج فارس - صفحه:146-151

  tick  بررسی میزان شیوع ژنژیویت و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 6-18 ساله شهر بوشهر در سال 1380-81 - صفحه:152-160

  tick  بهینه سازی روش های جداسازی سلول های تک هسته ای و چند هسته ای از خون محیطی در تشخیص ویروس سیتومگال در دریافت کنندگان پیوند مغز استخوان - صفحه:118-123

  tick  تعیین میزان طبیعی بیرون زدگی چشم در برخی از ساکنین تهران - صفحه:161-166

  tick  تغییرات نوار قلب بر اساس شاخص پروژه مونیکای سازمان بهداشت جهانی در حوادث عروقی-مغزی بوشهر - صفحه:134-140

  tick  جداسازی ویبریوها از روده و هپاتوپانکرانس میگوی پنائید خلیج فارس - صفحه:112-117

  tick  شیوع علائم و شدت آسم، رینیت آلرژیک و اگزمای اتوپیک در دانش آموزان 13-14 ساله بوشهر-مطالعه Isaac - صفحه:167-175

  tick  فعالیت سلولهای کشنده طبیعی در زنان مبتلا به سقط مکرر و خودبخود بدون توجیه، قبل و بعد از ایمنوتراپی - صفحه:124-128

  tick  نقش عوامل هومورال سیستم ایمنی در پاتوژنز بیماری ویتیلیگو - صفحه:129-133
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved