>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1399 - دوره:23 - شماره:2


  tick  ارزیابی اثر کشنده کورکومین و مشتقات آن بر علیه لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:153-164

  tick  استفاده از میدان مغناطیسی برای جداسازی کیست‌های ژیاردیا از آب - صفحه:99-107

  tick  الگوهای غذایی غالب در زنان شهری و روستایی شهرستان دشتستان (استان بوشهر) در سال 1396 - صفحه:129-142

  tick  بررسی کیفیت بویایی در بیماران مبتلا به پولیپوز سینوس و بینی قبل و بعد از عمل جراحی اندوسکوپی در بیمارستان ولی عصر(عج) در سال 1395 - صفحه:108-115

  tick  تیپ‌بندی ملکولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس‌های جدا شده از بیماران ایرانی با استفاده از توالی‌های تکراری چند شکل غنی از Gc - صفحه:87-98

  tick  دانشگاه نسل پنجم: بر پایه مدل مارپیچ پنج‌گانه کارایانیس و کمبل - صفحه:165-194

  tick  عوامل پیشگویی کننده رفتار بازیافت ساکنین شهر بوشهر: کاربردی از نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده - صفحه:116-128

  tick  مقایسۀ وکتورهای بیانی Pet32a و Pet25b در بیان توالی پلی اپیتوپی سنتز شده از آنتی‌ژن‌های انگل لیشمانیا اینفانتوم - صفحه:143-152
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved