>
Fa   |   Ar   |   En
   غلظت و دوز موثر سالانه گاز رادون در معدن فیروزه نیشابور  
   
نویسنده محمدجعفری فرهاد ,کاردانی حمید ,بهمنی جواد
منبع طب جنوب - 1399 - دوره : 23 - شماره : 1 - صفحه:48 -55
چکیده    زمینه:‌ گاز رادون از جمله مواد رادیواکتیوی می‌باشد که خیلی زیاد در معادن زیرزمینی یافت می‌شود و از طریق تنفس می‌تواند وارد ریه و سبب ایجاد بیماری در افراد شود. هدف از این مطالعه اندازه‌گیری غلظت گاز رادون و دوز جذبی موثر سالانه معدن‌کاران در غارهای سبز، مسلم و کمری معدن فیروزه نیشابور می‌باشد. نتایج تحقیق با حدود مجاز مقایسه می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از هر گونه بیماری برای معدن‌کاران داشته باشد.مواد و روش‌ها: غلظت گاز رادون در معدن فیروزه نیشابور در عمق 250 متری از سطح زمین به کمک دستگاه rtm1688 اندازه‌گیری می‌شود. با استفاده از مقادیر به‌دست آمده، دوز جذب شده موثر سالانه رادون توسط معدن‌کاران محاسبه می‌شود.یافته‌ها: میزان غلظت گاز رادون در این معدن در سه مکان غار سبز، غار مسلم و غار کمری به ترتیب 5039.33، 4758.67 و 3277 بکرل بر متر مکعب اندازه‌‌گیری شد و مشخص گردید معدن‌کاران فیروزه به‌طور متوسط در هر یک از مکان‌ها به مقدار 41.07، 38.78 و 26.70 میلی‌سیورت دوز سالانه دریافت می‌کنند.نتیجه‌گیری: مقادیر غلظت اندازه‌گیری شده در سه مکان معدن فیروزه نیشابور از حد مجاز بیشتر است و دوز موثر سالانه دریافتی کارکنان نیز در غار سبز، غار مسلم بالاتر از حد مجاز است. به منظور پیشگیری از هر گونه شیوع بیماری پیشنهاد می‌گردد ضمن کاهش زمان شیفت کاری از تردد غیرضرروی معدن‌کاران در محل‌های مشخص شده با دوز بالا خودداری و از تهویه‌های مناسب با بازده بالا استفاده شود.
کلیدواژه رادون، دوز، رادیواکتیو، معدن، سرطان، نیشابور
آدرس دانشگاه پیام نور, دانشکده علوم پایه, گروه فیزیک, ایران, دانشگاه پیام نور, دانشکده علوم پایه, گروه فیزیک, ایران, دانشگاه پیام نور, دانشکده علوم پایه, گروه فیزیک, ایران
پست الکترونیکی bahmanix22@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved