>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1383 - دوره:7 - شماره:1


  tick  آسیب های کروموزومی در پرتوکاران مراکز را دیولوژی بندر بوشهر- - صفحه:11-18

  tick  اتیولوژی کاهش سطح هوشیاری غیر تروماتیک در بیمارستان دانشگاهی فاطمه الزهرا (س ) بوشهر - صفحه:40-46

  tick  اثر بیحس کننده های موضعی در کاهش درد پس از عمل برداشتن آپاندیس - صفحه:27-33

  tick  القاء پاسخ ایمنی هومورال علیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک با به کارگیری گلیکوپروتئین نو ترکیب Dویروس در موش های Balb/C - صفحه:1-10

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای مغز در کرمان طی سالهای 1376 تا 1380 - صفحه:47-53

  tick  بررسی تاثیر لمس درمانی بر درد بعد از عمل جراحی سزارین - صفحه:34-39

  tick  بررسی سطح آگاهی دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز در مورد بیماری ایدز-1383 - صفحه:84-93

  tick  بررسی شیوع هماچوری میکروسکوپی بدون علامت در کودکان دبستانی شهر بوشهر و جزیره خارگ - صفحه:54-60

  tick  تعیین علل تداوم یا قطع شیردهی به کودکان زیر یکسال در زنان شهرنشین استان بوشهر -1380

  tick  سنجش تراکم استخوانی در زنان 20-69 ساله بندر بوشهر - صفحه:61-78

  tick  مدل باورهای بهداشتی- باروری- جنسی دانشجویان

  tick  نتایج توپوگرافیک قرنیه بعد از کراتوپلاستی لاملار عمقی قدامی در کراتوکونوس - صفحه:19-26
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved