>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1388 - دوره:12 - شماره:1


  tick  ارتباط بین سلامت روان و حمایت اجتماعی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر - صفحه:67-74

  tick  بررسی آزمون پوستی با سرم خود بیمار در بیماران مبتلا به کهیر مزمن با علت ناشناخته - صفحه:48-53

  tick  بررسی سطح آدنوزین دامیناز در پلورال افیوژن و تعیین کارایی آن در تشخیص پلورال افیوژن ناشی از سل - صفحه:40-47

  tick  بررسی شیوع آلل های شناخته شده ژن آنزیم تیوپورین متیل تراسفراز (Tpmt) در مراجعه کنندگان به درمانگاه بیمارستان شریعتی تهران - صفحه:1-7

  tick  بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آکنه در مدارس راهنمایی و دبیرستان های شهر قزوین - صفحه:60-66

  tick  بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر کاشان - صفحه:81-88

  tick  تولید یک کلون از یاخته های پایدار کلیه گوساله و ارزیابی حساسیت آن در برابر ویروس های پاراآنفولانزا تیپ سه و هرپس سیمپلکس تیپ یک - صفحه:17-23

  tick  شناسایی ژن های Sea، Sec و Seq استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های ناقلین سالم - صفحه:8-16

  tick  شیوع انتروبیوس ورمیکولاریس در دانش‎آموزان مدارس ابتدایی مناطق روستایی شهرستان کوهدشت لرستان در سال تحصیلی1386-1387 - صفحه:75-80

  tick  شیوع هموگلوبینوپاتی با توجه به میزان انواع هموگلوبین و ارتباط آنها با حجم متوسط گلبول قرمز در بین دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر بوشهر؛ 1386 - صفحه:54-59

  tick  مقایسه مصرف همزمان فلوکونازول و کلوتریمازول با دوز دنبال شونده آن در درمان و عود واژینیت کاندیدایی راجعه در شهر بوشهر - صفحه:34-39

  tick  یافته های بالینی و مانومتریک آنورکتال قبل و بعد از عمل جراحی رزکسیون قدامی پائین در مبتلایان به سرطان رکتوم - صفحه:24-33
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved