>
Fa   |   Ar   |   En
   طب جنوب   
سال:1386 - دوره:10 - شماره:2


  tick  اثر جایگزینی سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان جهت افزایش اسیدهای چرب N-3 در بافت مأکول - صفحه:128-135

  tick  اثرات درمانی غضروفک کوسه چانه سفید خلیج فارس (Carcharhinus Dussumieri) بر سرطان غدد پستانی القا شده با استفاده از دی متیل بنز آنتراسن در موش صحرایی نژاد اسپراگ داولی - صفحه:104-111

  tick  اپیدمیولوژی آسیب های چشمی ناشی از حوادث شغلی در اصفهان - صفحه:166-174

  tick  بررسی ارزش تشخیص براش سیتولوژی در تشخیص گاستریت ناشی از هلیکوباکترپیلوری - صفحه:136-142

  tick  بررسی جراحات و تروپیسم بافتی ویروس آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9n2 در ماکیان گوشتی - صفحه:119-127

  tick  بررسی عوارض گاستروستومی اندوسکوپیک و نقش دوز منفرد آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در آن در 136 مورد - صفحه:143-152

  tick  تعیین اولویت های پژوهشی پرستاری از دیدگاه پرستاران شاغل در شهرستان بوشهر به روش دلفی - صفحه:182-189

  tick  حساسیت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم های عفونت زای دستگاه ادراری در بیماران بزرگسال سرپایی در شهر بوشهر - صفحه:153-158

  tick  مطالعه استریولوژیک تغییرات حجمی قلب ناشی از قرارگیری در میدان الکترومغناطیس در موش صحرایی نر - صفحه:112-118

  tick  هرزه خواری در کودکان زیر 6 سال مهد کودک های شهر بوشهر - صفحه:175-181

  tick  همبستگی هلیکوباکتر پیلوری با پری فشارخون در ساکنین شمال خلیج فارس - صفحه:159-165

  tick  وضعیت دفع زباله های بیمارستانی در بیمارستان های استان بوشهر - صفحه:190-198
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved