>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1396 - دوره:24 - شماره:2


  tick  تاثیر مکمل کافئین بر Hs-Crp و کراتین کیناز سرم متعاقب فعالیت وامانده هوازی در پسران فعال دارای اضافه وزن - صفحه:84-93

  tick  اثر فلاونوئید کوئرستین بر تغییرات ساختاری ناحیه کینازی پروتئین نوترکیب Fgfr2b - صفحه:94-100

  tick  محاسبه دوز رسیده به گنادها ناشی از برخی رادیوگرافی تشخیصی رایج - صفحه:101-107

  tick  شیوع کمبود ویتامین D و عوامل موثر بر آن در شهرستان آق قلا در سال 1395 - صفحه:108-116

  tick  بررسی قدرت پیشگویی کنندگی نظریه رفتار برنامه ریزی شده برمیزان قصد زایمان طبیعی در زنان باردار شهر بیرجند - صفحه:117-125

  tick  بررسی نارسایی هیجانی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در معتادان تحت درمان با متادون - صفحه:126-135

  tick  ویژگی‌های روانسنجی و ساختار عاملی پرسشنامه وسواس فکری–عملی نسخه کودکان (Oci-Y) بر روی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول (راهنمایی) شهر بیرجند - صفحه:136-146

  tick  بررسی اختلالات بدریختی بدن و اضطراب در بیماران درمانگاه ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طی سال 1393 - صفحه:147-153

  tick  ضرورت بازنگری لاگ بوک در بخش های بالینی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - صفحه:154-157
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved