>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   
سال:1395 - دوره:23 - شماره:4


  tick  تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی مراقبت پیگیر بر خودپایشی قند خون بیماران دیابتی نوع 2 - صفحه:277-285

  tick  جداسازی و همسانه‌سازی ژن Uree هلیکوباکتر پیلوری در ناقل بیانی Pires2-Dsred به‌منظور ایجاد واکسن ژنی - صفحه:286-297

  tick  مقایسه میزان ریزنشت نانوکامپوزیت Flowable، کامپوزیت Flowable و سیلنت Conventional در فیشورسیلنت تراپی دندان‌های دائمی در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:298-306

  tick  بررسی اثر ضداضطرابی و خواب آوری عصاره آبی بهار نارنج بر موش های کوچک آزمایشگاهی - صفحه:307-314

  tick  دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد ثمربخشی فعالیت های آموزشی و اجرای مقررات آموزشی بخش داخلی بیمارستان ولی عصر بیرجند(92 الی 94) - صفحه:315-324

  tick  کاربرد مدل رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی عوامل موثر بر رابطه با جنس مخالف در دختران نوجوان شهر بیرجند - صفحه:325-333

  tick  مقاله کوتاه: اثر آتوروستاتین بر شاخص های خونی و گازومتری در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه: مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد دار دوسو کور - صفحه:334-341

  tick  ترومبوز منفرد ورید ژوگولر داخلی به‌عنوان اولین تظاهر آدنوکارسینوم معده: معرفی مورد - صفحه:342-348

  tick  مدیریت تغییرات فشار خون در بیماری پارکینسون: ضرورت توجه متخصصین مغز و اعصاب - صفحه:348-351
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved